سلام به همه

 

همکاران ارجمندشاغل درگروه دینی وعربی ،باآرزوی توفیق روزافزون برای شما، قصد دارم تاازطریق این وبلاگ باتهیه نمونه سوال وطرح درس کتب قرآن‌،دینی وعربی درخدمت شما عزیزان باشم . ازهر گونه پیشنهادوانتقادشماباکمال میل استقبال مینمایم . لطفاً اینجانب رابانظرات ارزنده خودراهنمایی وکمک نمایید.

                                 سرگروه دینی وعربی منطقه صیدون

                                                اسدالله شهریاری

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 22:25  توسط اسدالله شهریاری  | 

نماز می خواند که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش

می کوبد! او هم بی اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه

می دهد.

پاسخ پاسخ2- نمازش صحیح است

3-       مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان از پشت سرش صدای بلندی

می شنود، بی اختیار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود تا حواسش

جمع می شود رو به قبله برمی گردد و بقیهٔ حمد و سوره اش را می خواند.

پاسخ3- نمازش باطل است چون صورت نمازاو  برهم می خورد

4-       درحالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند، برادر کوچکش تلویزیون را

روشن می کند با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تلاش فراوان

خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد.

پاسخ4-باطل نمی شود

5-      مشغول خواندن تشهد است که می بیند برادر کوچکش به طرف کتاب های او

می رود. برای این که به دیگران بفهماند با دست به طرف او اشاره می کند و با صدای بلند

چند بار می گوید: الله اکبر.

پاسخ5- نمازش باطل است

6-       در رکعت سوم مشغول تسبیحات اربعه است که خبر مهمی را از تلویزیون

می شنود. برای اینکه درست متوجه خبر شود چند دقیقه سکوت می کند و پس از تمام

شدن آن بخش از خبر، بقیه تسبیحات را می گوید.

پاسخ6- باطل است

7-       در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، آن را از جیبش درمی آورد

و نگاه می کند و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.

پاسخ7- باطل نیست

8-       وقتی سر از سجده دوم بر می دارد شک می کند که در رکعت دوم است یا

رکعت سوم.

پاسخ8- باطل

9-       پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید.

پاسخ9- *باطل شدن وضو *روی برگردان ازقبله *خندیدن باصدای بلند*حرف زدن دربین نماز* خوردن وآشامیدن* شک کردن درنمازهای 2یا3رکعتی و...

10-    در چه زمانی انسان می تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده

است، ندهد؟

پاسخ10- جواب دادن به سلام غلطی که سلام به حساب نمی آید واجب نیست.

11-   اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت،

نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ11- باطل

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس هفتم):

روز رستاخیز

1-      قرآن کریم از روز قیامت با نام های مختلفی یاد کرده است: روز جدایی، روز

حسرت، روز برانگیختن، روز دشواری، و روز حساب.

با دقت در متنی که خواندیم مشخص کنید این نام ها به کدام یک از بخش های متن

صفحهٔ قبل اشاره دارد؟

پاسخ1- روزجدایی هنگامی که نامه اعمال به دست انسانهاداده می شود بعضی خوشحال وبعضی ناراحتند وازهم جدامی شوند

روزحسرت : آنانی که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود ازغصه دستان خودرامی گزند وخودشان راسرزنش می کنند

روزبرانگیختن: هنگامی که قیامت می شود وانسان ها دوباره زنده می شوند

روزدشواری:وحشت مردم از اینکه دریاها آتش وکوهها مانند ابربه حرکت درمی آیند وواقعا صحنه دلخراش ووحشتناکی خواهدبود

روزحساب:  مردم وقتی نامه اعمالشان رامی بینند می گویند هرآنچه انجام داده بودیم اینجاست ودقیقا به حسابها رسیدگی می شود                    

2-      حال که تمامی کارهای ما در روز قیامت به دقت حسابرسی می شود، وظیفه ما در برابر کارهایی

که انجام می دهیم چیست؟

پاسخ2-مراقب ومواظب کارهایمان باشیم

3-      نمونه های دیگری از نیکی های ماندگار )باقیات الصالحات( را نام ببرید.

پاسخ3-کسی که زمین خودرابرای ساختن مسجد یامدرسه هدیه می کند ومردم بعدازمرگ اوازآن استفاده می کنند.

استادی که به دیگران کارخوبی می آموزد آنان پس ازمرگ آن استاد ن کارخوب راانجام می دهند

 کسی که با سال ها مطالعه و تحقیق کتاب های سودمندی می نویسد و دیگران با استفاده از آن کتاب ها رستگار می شوند؛

4-      سه نام از نام های روز قیامت را بنویسید و علت یکی از این نامگذاری ها را توضیح دهید.

پاسخ4- یکی دیگر از نام های روز قیامت یوم الفصل )روز جدایی( است.در این روز  همان طور که از نامش پیداست  انسان ها از یکدیگر جدا می شوند و هرکس به گروهی که کارهایشان شبیه آنها بوده است، می پیوندد.

یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب، یعنی روز حساب رسی است. در این روز تمام اعمال نیک و بد انسان ها  چه کوچک و چه بزرگ  مورد بازبینی و پرسش قرار می گیرند و هر کس در برابر یکایک کارهایی که انجام داده است، پاداش یا مجازات متناسب با عملش را دریافت خواهد کرد.

یکی دیگر ازنام های روزقیامت روز جاودانگی،است چون درآن روز زندگی جاودان وهمیشگی خواهد بود

5-      باقیات الصالحات یعنی چه؟ دو نمونه از آن را نام ببرید.

پاسخ5-کارهای نیکی که پس از مرگ صاحبشان نیز باقی می مانند و همچنان حسنات و پاداش های الهی را به پروندهٔ اعمال او اضافه می کنند. این در حالی است که پروندهٔ اعمال سایر کارهای نیک پس از مرگ بسته می شود و چیز جدیدی به آن افزوده نمی شود.ساخت مسجدوومدرسه کشاورزی که درخت می کارد

6-      عبارت های زیر را مرتب کنید و با استفاده از آنها حدیث داخل مستطیل را

کامل کنید

و اگر نمازش رد شود،        اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،

                                     نماز است.

اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود            بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،

                              بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.

امام رضا علیه السلام می فرماید:

پاسخ 6- اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود  نماز است. اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،. بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،. و اگر نمازش رد شود،  بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.  خواهد شد.

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس هشتم):

آخرین پیامبروآخرین پیام

1-      شعر زیر را بخوانید و ضمن گفتگو دربارهٔ مصرع دوم آن، بیان کنید که پیام این

مصرع با موضوع درس ما چه ارتباطی دارد؟

نام احمد نام جمله انبیاست         چون که صد آمد نَود هم پیش ماست

پاسخ1-تمام پیام های پیامبران یکی بوده   دین پیامبر اسلام کاملترین دین بوده وهست

2-       چرا خداوند حکیم، تعالیم عمیق قرآن را به اقوام پیش از اسلام نازل

نفرمود؟

پاسخ2-چون انسان های آن دوران درک وفهمشان به آن اندازه رشدنکرده بود.

3-       طبق فرمایش حضرت امیر مؤمنان، همنشینی با قرآن چه تأثیراتی بر انسان

می گذارد؟

پاسخ3- قرآن پند دهنده اى است که فریب نمی دهد. هدايت کننده اى است که گمراه نمی سازد و

سخنگويى است که هرگز دروغ نمی گويد. کسى با قرآن همنشين نشد مگر آنکه قرآن چیزی بر او افزود

و یا چیزی از او کاست، بر هدايت او افزود و از گمراهی و کوردلی اش کاست.

4-       براساس روایت امام صادق علیه السلام تأثیر قرائت قرآن در جوانی چیست؟

          پاسخ4-جوان با ایمانی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود و خداوند

او را در ردیف فرشتگان ارجمند و نیکوکار قرار می دهد. قرآن در روز قیامت، محافظ

او می شود

5-       با توجه به آیه ٢٠ سوره مزمل، هرکس در شبانه روز چقدر باید قرآن بخواند؟

         پاسخ5-«…فَاقرَئوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ… » هر قدر که برایتان میسّر است قرآن بخوانید.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس نهم):

     پیوندناگسستنی

1-       إِنَّه لَقُرآنٌ کَريمٌ فی کِتابٍ مَکنونٍ لا يَمَسُّه اِلَّا المُطَهَّرونَ 1

اين قرآنى ارجمند در کتابی نهفته است که جز پاک شدگان کسی از آن آگاه نیست.

2-      اِنَّما يُريدُ اللّٰهُ لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطَهِّرَکُم تَطهيرًا 2

خداوند مى خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت ]پيامبر[ دور کند و شما را کاملا پاک سازد.

این آیات را کنار هم قرار دهید و دربارهٔ پیامی که از آنها درمی یابید در کلاس

گفتگو کنید.

3-       حدیث ثقلین را بنویسید.

پاسخ3-ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم. تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمهٔ کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتارمی کنید

4-       چرا حضرت علی علیه السلام شایسته ترین فرد برای هدایت مردم پس از رسول خداست؟

پاسخ4-بهترین فرد برای این جایگاه، کسی بود که از کودکی در آغوش پر محبت پیامبر خدا پرورش

یافته بود، همان کسی که از هرکس دیگری به پیامبر نزدیک تر بود و از کودکی در اثر تربیت فوق العاده

پیامبر از علوم الهی برخوردار شده بود. واوکسی نبود جزءحضرت علی (ع)

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس دهم):

وقتی اسلام کامل شد

کمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا در این روز فکر کنید!

اعمال حج تمام شده است و مسلمانان مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها

و دیدار خانواده های خود هستند. برخی از آنها که از مناطق دورتر به مکه آمده اند،

ماه هاست که از خانه و خانواده هایشان بی خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان

بیش از صد و بیست هزار نفر را در بین راه متوقف می کند. آنان که جلو رفته اند باید

برگردند و آنان که عقب مانده اند باید برسند. در بیابانی سوزان ساعت ها برایشان سخن

می گوید و از آنها می خواهد همهٔ آنچه شنیده اند را برای بقیهٔ مسلمانان بازگو کنند.

1-      به نظر شما این همه تأکید نشانهٔ چیست؟ با کمک دبیر محترم، دربارهٔ این پرسش در کلاس گفتگو کنید.

پاسخ1- مهم بودن وباارزش بودن این روز ومعرفی امام علی به عنوان جانشین به حق بعدازخودبه مردم ومایوس کردن دشمنان اسلام ومسلمین آنچنان که خداوند فرمودند:(امروز، کافران از ]نابودی[ دین شما مأیوس شدند. پس از ایشان مترسید و از]مخالفت[ با من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم

و اسلام را به عنوان آیین ]جاودان[ شما برگزیدم.

2-      سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دربارهٔ حضرت علی علیه السلام در روز غدیر خم توضیح دهید.

پاسخ2- «آگاه باشید، هرکس که من ولیّ و صاحب اختیار او بوده ام، هم اکنون این علی سرپرست و ولیّ

اوست. خداوندا؛ هرکس ولایت علی را پذیرفت، تو نیز او را تحت سرپرستی و ولایت خویش قرار بده،

خدایا، یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش. »1

3-      چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسلام ناامید شدند؟

پاسخ3- آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او کارهایش را ادامه نخواهد داد و

با وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امیرمؤمنان به جای پیامبر اکرم

صلی الله علیه و آله در غدیر خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

4-       چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیرالمؤمنین علیه السلام شایستهٔ رهبری برمسلمانان بودند؟

پاسخ4- بی تردید شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که آگاه ترین مردم به قرآن و

احکام الهی باشد  و تمام احکام الهی را از رسول خدا فرا گرفته باشد و این فرد به جز امیرالمؤمنین

علی ابن ابی طالب علیه السلام شخص دیگری نبود.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس یازدهم):

رهبری در عصر غیبت

1-      با توجه به حدیث بالا فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان

عجل الله تعالی فرجه الشریف به عهده دارند، چه ویژگی هایی دارند؟

پاسخ1 –*( فقیهانی که پرهیزکارند) * (از دین خود محافظت می نمایند،)*( بر خلاف هوای نفس خود رفتار می کنند)* و (مطیع دستور خداوند هستند،)* پیروی کنند.(چهارویژگی راداشته باشند.)

2-       با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام ویژگی های راهنمایان مردم را در

عصر غیبت بیان کنید.

پاسخ2- رهبران جامعه از انجام کارهایی که سعادت دنیا و آخرت مردم را به خطر می اندازد دوری کنند.

3-       توضیح دهید چرا مردم باید از ولیّ فقیه پیروی کنند؟

پاسخ3- چون پذیرفتن فتواهای فقیهان  که برگرفته از قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام است  در

واقع پذیرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فقها، مخالفت با احادیث معصومین علیهم السلام است.

به همین دلیل فقیهان، نایب و جانشین امام زمان علیه السلام به شمار می روند و همان گونه که مردم در

زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند، در عصر غیبت باید از جانشینان امام زمان

علیه السلام یعنی فقیهان پیروی کنند.

4-       سه ویژگی از ویژگی های امام خمینی ره را بیان کنید.

پاسخ4- او عابدی بود شب زنده دار و سیاستمداری آگاه بود، مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد در تمام سال های رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی کرد. هرگز به کسی ظلم نکرد و در برابر هیچ

ستمگری سکوت نکرد. او که دشمنان اسلام از شنیدن نامش به وحشت می افتادند، اگر صدای گریهٔ

کودکی را می شنید بسیار ناراحت می شد. برای عمل به اسلام از هیچ کس نمی ترسید

5-       پس از رحلت امام خمینی چگونه رهبری جامعه به عهدهٔ مقام معظم رهبری

قرار داده شد؟

پاسخ5- پس از رحلت این مرد بزرگ الهی، مسئولیت مهم و سنگین رهبری جامعهٔ اسلامی به عهدهٔ یکی از نزدیک ترین یاران ایشان یعنی آیت الله خامنه ای قرار گرفت. دوراندیشی، شجاعت، پرهیزکاری، و وفاداری ایشان به امام و انقلاب اسلامی سبب شد مجلس خبرگان وی را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعهٔ اسلامی معرفی کنند.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس دوازدهم):

دعا و نیایش

1-      به محتوای نمازهای پنجگانه دقت کنید و دعاهایی را که در هر شبانه روز در نمازاز خداوند می خواهید، بیان کنید.توجه داشته باشیم که صلوات فرستادن بر پیامبر خدا و خاندان پاکش بهترین دعاهاست.

پاسخ1-دعاهای سوره حمد اهدناالصراطالمستقیم و... دعادرقنوت ربنا آتنا فی الدنیا الحسنه و...

2-      با توجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از آداب دعا تهیه کنید و آن را برای

دوستانتان در کلاس بیان کنید.می توانید بهترین فهرست را در کلاس نصب کنید.

پاسخ2-رَبَّنَا اغفِرلَنا وَ لِاِخوانِنَا الَّذینَ سَبَقونا

بِالایمانِ وَ لا تَجعَلْ ف ی قُلوبِنا غِلًّا لِلَّذینَ

آمَنُوا رَبَّنا اِنَّکَ رَئوفٌ رَحیمٌ. 2

پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز، و در دل هایمان حسد و کینه اى نسبت به مؤمنان قرار

رَبَّنا اَفرِغ عَلَینا صَبرًا وَ ثَبّت اَقدامَنا وَ انصُرنا عَلَى القَومِ الکافِرینَ. 2

پروردگارا، بر ]دل ها ى[ ما شکیبایى فرو ریز، و گام هاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز فرما.

«رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَیتَنا وَ هَب لَنا مِن لَدُنکَ رَحمَهً اِنَّکَ اَنتَ الوَهّابُ. 3 »

پروردگارا، بعد از آنکه ما را هدایت کردى، دل هایمان را، از راه حق( منحرف مگردان و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش؛

وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ. 1

پروردگارا، به ما در دنیا )نیکى( عطا کن و در آخرت نیز )نیکى( مرحمت فرما و ما را از عذابِ آتش نگه دار.

 

 

 

3-      کامل کنید:

              بنابراین، علت برآورده نشدن برخی از دعاهای ما عبارت است از:

1-       خداوند می خواهد تا با این کار پاداش بیشتری به ما داده شود.

2-      گاهى چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و ]در عوض[بهتر از آن را

در این جهان یا آن جهان به تو داده اند،

3-      و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایهٔ تباهی دین تو خواهد بود

 

4-    چرا نباید فقط در سختی ها و مشکلات زندگی به دعا و نیایش با خداوند

پرداخت؟

پاسخ4- کاملاً طبیعی است که انسان در خطرها و مشکلات بزرگ، خدا را بخواند و از او یاری

بخواهد، اما برخی به اشتباه تصور می کنند دعا کردن تنها مخصوص همین زمان هاست.

براساس تعالیم قرآن ما همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون اجازه و

خواست او نمی توانیم حتی کوچک ترین کارها را نیز انجام دهیم.

5-    دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.

پاسخ5-با دعا کردن مورد توجه خدا قرار می گیریم و علاوه بر بهره مندی از پاداش در روز

قیامت، در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را به دست می آوریم. فایدهٔ دیگر دعا کردن، آرامش روحی است

6-    چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.

پاسخ6-  هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آغاز کن در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن، وقت اذان،

هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.

 هرگاه امام باقر علیه السلام حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر

می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

 نزدیک ترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران

دعا می کند. هرگاه کسی این چنین دعا کند، از عرش الهی ندا می رسد: هزاران برابر آنچه برای اوخواستی، برای خود توست.

7-    بنابر فرمایش حضرت علی علیه السلام چرا برخی از دعاها فوری برآورده

نمی شوند؟

پاسخ7-گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایهٔ تباهی دین تو خواهد بود.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس سیزدهم):

بازتاب عمل

1-       قانون عمل و عکس العمل را در کلاس توضیح دهید و برای آن مثالی بزنید.

پاسخ 1-براساس قانون عمل و عکس العمل، هرکاری عکس العملی متناسب با خود دارد که به صاحبش باز می گردد.

در حال خارج شدن از مدرسه هستید که می بینید جلوی درِ مدرسه یک پوست موز بر روی

زمین افتاده است. برای خشنودی خداوند خم می شوید و پوست موز را برم یدارید و در سطل زباله می اندازید.

س شما در هر کار خیری که انجام می دهید، پیش از همه به خودتان نیکی کرده اید.

البته این قانون دربارهٔ اعمال ناشایست نیز وجود دارد و دود این کارها ابتدا به چشم صاحبش خواهد

رفت.مثال های دیگر مثل توپ که به زمین میزنید تکرامی شود یاصدایی که درکوه منعکس می شود

2-      به نظر شما آیا خداوند بزرگ این قانون را تنها برای اجسام مادی قرار داده است یا اینکه اعمال و رفتار ما نیز تابع همین قانون اند؟

پاسخ2- خیر اعمال ورفتار ما تابع همین قانون است چون ماهرکارخیری انجام دهیم پیش از همه به خودمان نیکی کرده ایم البته این قانون درباره اعمال ناشایست نیز وجوددارد واین کارها ابتدابه چشم صاحبش بازمی گردد.

3-    آیات زیر را با دقت بخوانید و مشخص کنید کدام یک از آن ها ارتباط بیشتری با

ماجرای بالا دارد؟(ماجرای صفحه84)

«فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیرًا یَرَه و

وَ مَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّایَرَه و »( باصفحه84بیشتر مربوط است)

پس هرکس به اندازه ذره ای نیکی کند، آن را می بیند

و هرکس به اندازه ذره ای بدی کند آن را می بیند.

وَما اَنفَقتُم مِن شَیءٍ فَهُوَ یُخلِفُهُ وَ هُوَ خَیرُ

الرّازِقینَ 2» .

و هر چه را ) در راه خدا ( انفاق کنید، او عوض آن را به شما می دهد

و او بهترین روزی دهندگان است.

مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُ اَمثالِها 3» .

هر کس کار نیکی به جای آورد، ده برابر آن پاداش خواهد گرفت

پاسخ3- مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُ اَمثالِها.(باصدقه دادن بیشتر ارتباط دارد)

 

4-    شخصی به ابوذر نامه ای نوشت و از او خواست نصیحتش کند.

ابوذر در پاسخ نوشت: به کسی که بیش از همه دوستش داری بدی نکن!

مرد با خواندن پاسخ نامه از خود پرسید: مگر می شود کسی را بیش از همه

دوست داشته باشی و به او بدی کنی؟ حتماً آن مرد دانا از این گفتهٔ خود منظور دیگری

داشته است، خوب است نامهٔ دیگری برایش بنویسم و منظور او را از این سخن جویا

شوم ....

با کمک آیه ای که خواندیم، منظور ابوذر را از این سخن توضیح دهید.

پاسخ4-باتوجه به آیه7سوره اسراء هرچه کنی به خودکنی گرنیک کنی گربدکنی یعنی اگرخودت راوست داری درحق دیگران خوبی کن چون نتیجه اش به خودت می رسد

5-     قانون بازتاب اعمال را با یک مثال توضیح دهید.

پاسخ5-مثل مردی که به فردنیازمندکمک کرد وپول هایش رابه نیازمندداد واز ادامه سفرش به حج منصرف شد بعد ثواب سفرحج نصیبش شد وثواب بیشتری برد ودل نیازمندی راهم شادکردوبیش ازآن چیی راهدیه داد نصیبش شد

6-     سه کار را نام ببرید که نتیجه آن در همین دنیا به انسان برگردانده می شود.

پاسخ6- صلهٔ رحم ؛ دارایی را بیشترمی کند و بر عمر انسان می افزاید،

فرزندی که به پدرومادر وبزرگ ترها احترام می گذارد باعث احترام فرزندانش دیگران به اومی شود

فردی که درقبال کارخوب دیگری تشکر می کند موجب ارفاق وگذشت درحق خود می شود

7-    ثمرات نیکی به پدر و مادر را بنویسید.

پاسخ7- نیکی به پدر و مادر علاوه بر نقش مهمی که بر سعادت انسان در جهان آخرت دارد، تأثیرات

زیادی نیز بر زندگی انسان در دنیا دارد. زیاد شدن دارایی و ثروت، برطرف شدن مشکلات و طولانی

شدن عمر برخی از نتیجه های احترام به والدین است.

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس چهاردهم):

 سربازان شیطان

1-                به نظر شما چه چیزی باعث شد برادران حضرت یوسف چنین رفتار بی رحمانه ای

با برادر کوچک خود داشته باشند؟

پاسخ1-می خواستند خودشان نزدپدرعزیز باشند وازعزیز بودن یوسف نزدپدرحسادت می کردند واورامانع عزیزترشدن خودشان درنزد پدرمی دانستند

به موارد زیر توجه کنید و رفتار انسان های حسود و انسان های غیر حسود را در

هر مورد پیش بینی کنید.

2- وقتی می بیند یکی از هم کلاسی هایش با معدل بسیار خوب رتبهٔ اول کلاس را

به دست می آورد.

پاسخ2-انسان حسود ناراحت می شود وشایستگی دوستش راانکار می کند اما انسان غیرحسود خوشحال می شود وافتخار می کند وازاوتشکر می کند

2- وقتی می بیند هم کلاسی هایش به یکی از دوستان او خیلی احترام می گذارند.

پاسخ3- فردحسود ازاین رفتار خشمگین می شود وسعی می کند شایستگی دوستش رابی ارزش جلوه دهدتابه اواحترام نگذارند ولی فردغیرحسود آنهاراتحسین می کند وآنهارابراین کار تشویق می کند وخودهم به آنهااحترام می گذارد

2-     وقتی از طرف مدرسه، به یکی از دوستانش جایزه ای داده می شود.

پاسخ4- فردحسود نه تنها تبریک به اونمی گوید بلکه اورامستحق دریافت جایزه نمی داند وسعی می کند زحمت اورابی ارزش جلوه دهد اما فرد غیرحسود اوراتشویق می کند وبااودست می دهد وبه اوافتخارمی کند وازاینکه دوستش جایزه گرفته خوشحال می شود.

 

ضرب المثل های زیر را بخوانید و توضیح دهید کدام یک از آنها انسان را امیدوار

و کدام یک او را ناامید می کند؟

3-     از تو حرکت از خدا برکت.

پاسخ۳-انسان راامیدوار می کند

4-    آب رفته به جوی باز نمی گردد.

پاسخ۴- انسان راناامید می کند

5-     آب که از سر گذشت چه یک وجب ، چه صد وجب.

پاسخ۵-ناامیدی راجلوه می کند

6-     بالاتر از سیاهی، رنگی نیست.

پاسخ۶- امیدواری

7-      ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است.

پاسخ۷- امیدواری رابالامی برد

8-       پایان شب سیه، سپید است.

پاسخ۸- امیدواری راتقویت می کند

9-       جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت است.

پاسخ۹-امیدواری راتقویت می کند

10-    تیری که در رفت، به شست نیاید.

پاسخ۱۰- ناامیدی رازنده می کند

11-   حسادت چیست و چه تفاوتی با غبطه دارد؟

پاسخ۱۱- فرد نمی خواهد چیزی را به دست آورد؛ بلکه آرزویش این است که آنچه دیگران دارند از دستشان برود. این روحیهٔ ناپسند، حسادت نام دارد. وقتی می بینیم شکست دیگران هیچ سودی برای ما ندارد پس به جای ناراحت شدن از رشد آنها،

از خدا بخواهیم تا ما را نیز مانند آنها به رشد و موفقیت برساند. این روحیهٔ ارزشمند، غبطه نام دارد حسود که موفقیت مردم را شکست خود می داند، هر کاری می کند تا از موفقیت آنها جلوگیری

کند. او برای اینکه کسی را از چشم دیگران بیندازد، دربارهٔ او بدگویی می کند، خوبی هایش را انکار

می کند، به او تهمت می زند و حتی برای شکست دادنش نقشه های مختلف می کشد

12-   راه های درمان بیماری حسادت را توضیح دهید.

پاسخ۱۲- کسی که در معرض بیماری حسادت قرار م یگیرد، باید پیش از هر چیز به نعمت های بزرگی که

خداوند به خود او داده است توجه کند و خدا را به خاطر آن نعمت ها سپاس گوید. وقتی می بینیم شکست دیگران هیچ سودی برای ما ندارد پس به جای ناراحت شدن از رشد آنها،

از خدا بخواهیم تا ما را نیز مانند آنها به رشد و موفقیت برساند گام سوم برای درمان بیماری حسادت، نیکی به دیگران است. وقتی انسان خودش را به احترام

و نیکی به دیگران عادت می دهد، خود به خود احساس حسادتی که به آنها دارد از بین می رود.

13-   دو راه اصلی غلبه بر ناامیدی را بیان کنید.

پاسخ۱۳- اول: یاد خدا و توکل بر او  - دوم: پایداری و جدیّت:

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس پانزدهم):

دوستی

1-    به نظر شما ما می توانیم هرکسی را دوست داشته باشیم؟ ملاک و معیار دوست

داشتن چیست؟

پاسخ1-خیر- پس اولین معیار برای دوست داشتن دیگران، نزدیکی آنان به خدا و اطاعت

از اوست.

2-    درباره معیارهای نامناسب دیگری که می تواند باعث دلبستگی به دیگران شود،

در کلاس گفتگو کنید.

پاسخ2-چهره زیبا، طنین خوش صدا، شیوه لباس پوشیدن و حتی وضعیت مالی افراد مایه دلبستگی آنها به دیگران استنابراین کسی که معیار دوست داشت نهایش تنها ظاهردیگران است باید از همان ابتدا خود را برای حسر تهای طولانی آینده آماده کند.

3-     دو نمونه از مشکلات دوستی های با معیارهای نادرست را توضیح دهید.

پاسخ3-وقتی کسی را دوست می داریم، محبت ما نمی گذارد خطاها و نقاط ضعف او را به خوبی ببینیم

و ب ههمین دلیل به راحتی به او اعتماد می کنیم. اشکال دیگر این گونه علاقمند یها، ناپایداری آنهاست

4-     با توجه به حدیث رسول اکرم صل اللّه علیه و آله مهمترین معیار برای دوست

داشتن افراد چیست؟

پاسخ4-پس اولین معیار برای دوست داشتن دیگران، نزدیکی آنان به خدا و اطاعت از اوست.

معیار دومی که می تواند محبت های ما را به مسیری درست راهنمایی کند، شناخت کسانی است

که بدون درنظر گرفتن منافع شخصی خود، ما را صادقانه دوست دارند

5-     راه مقاومت در برابر وسوسه های شیطان چیست؟

پاسخ5-از این رو دین اسلام به مردان و زنان با ایمان سفارش می کند چشم و گوش خود را از هر چیزی

که می تواند آنان را به گناه اندازد حفظ کنند نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است بادخودداری کرد دست دادن زن و مرد نامحرم حرام است.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس شانزدهم):

 ثمرات انقلاب اسلامی

1-    با دوستانتان در کلاس گفت وگو کنید و شرایط پیش از انقلاب کشورمان را با

شرایط کنونی ایران مقایسه کنید.

پاسخ1-وضعیت بهداشت در شهرها و روستاهای ما اسفناک بود و مجبور بودیم از ده ها هزار پزشک

پاکستانی و هندی در ایران استفاده کنیمدر آن زمان

دستگاه های صنعتی را با پرداخت هزینه های بسیار هنگفت از ابرقدرت ها می خریدیم،غربی ها

تحقیر و توهین به ملت ما را به حدی رسانده بودند که ما را مردمی وحشی می دانستند و ب هخاطر حضور

در ایران، حقوق فوق العاده ای به نام حق توّحش می گرفتند. ایران در میانکشورهای منطقه به بالاترین رشد تولید علم دست یابد و در برخی رشته های علمی جزء پنج کشور اول جهان قرار گیرد.

2-    به نظر شما ابرقدرت هایی که سالها به استثمار ملت های محروم پرداخته اند، آیا

حاضرند به راحتی از ثروت های این کشورها چشم پوشی کنند؟

پاسخ2-خیر

3-    فکر می کنید آنها چه برنامه ای برای ادامهٔ غارتگری در این کشورها دارند؟

پاسخ3-

4-    یک بار دیگر نقشه های بیگانگان را برای شکست ایران اسلامی مرور کنید و

دربارهٔ راه های مقابله با این نقشه ها با دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید.

پاسخ4-محاصرهٔ اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تلاش برای کودتا و ایجاد

جنگ داخلی ... . این ها همه نقشه هایی بود که استعمارگران بارها و بارها آنها را پس از انقلاب به

کار گرفتند، اما باز هم نتوانستند اسلام را در این کشور شکست دهند

5-     ثمرات انقلاب اسلامی را به صورت خلاصه بیان کنید.

پاسخ5-یکی از ثمرات ارزشمند انقلاب، زنده شدن روحیهٔ خودباوری و احساس بزرگی در میان ملت

ایران است.

6-     چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست نظام اسلامی ایران را توضیح دهید.

پاسخ6- کم اهمیت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران، ترویج بی عفتی

و آلوده کردن جوانان از اصلی ترین نقشه های دشمنان در زمان حاضر است. به همین دلیل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها راهکار جدیدی به نام جنگ نرم 2 یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند. شایعه پراکنی ،ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان کشور، تولید فیلم های ضد ایرانی و ضد اسلامی،

7-    خطرناک ترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی چیست؟ توضیح دهید.

پاسخ7-کم اهمیت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران، ترویج بی عفتی

و آلوده کردن جوانان از اصلی ترین نقشه های دشمنان در زمان حاضر است.

8-    هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسلامی بیان کنید.

پاسخ8- هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی، جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی چیزی جز نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آنها از دین نیست.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ساعت 20:43  توسط اسدالله شهریاری  | 

پیام های آسمان سوم راهنمایی

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس اول):

عفو و گذشت  

1-      به نظرشماتأخیردرنزول باران ازسوی خداوند چه نتیجه مثبتی به دنبال داشت؟

پاسخ 1- موجب شدمردم بفهمند همه مشکلاتشان به خاطر گناهان خودشان است. وباعث شد همگی نزد پیامبرشان بروند وتوبه کنند

2-      نمونه های دیگری ازبخشندگی وگذشت خداوندرابیان کنید؟

پاسخ2-باتوجه به اینکه خداوندازهمه کارهای ماباخبراست گناه می کنیم باز اومارامی بخشد اشتباهاتی که درزندگی انجام می دهیم باز مارامی بخشدوقتی کارزشتی انجام بدهیم باز ازاو بخواهیم ماراببخشد مارا می بخشد چون توبه پذیراست درعبادتش نمازش بعضی مواقع کوتاهی می کنیم چون پشیمان می شویم باز رحمتش رابه ما عطامی کند وازکوتاهی مادرانجام واجباتمان می گذردالبته به شرطی که ازاشتباه خود دست بکشیم

3-      درجامعه ای که هیچ کس حاضربه عفووبخشش خطاهای دیگران نباشد چه اتفاقی خواهدافتاد؟

     پاسخ3-  به زیان خودعمل می کنند وازرحمت خداوند دورمی شوند

4-      رفتارافرادبخشنده وافرادبی گذشت رادرزندگی روزمره باهم مقایسه کنید؟

    پاسخ4-

رفتارافرادبخشنده

رفتار افرادبی گذشت

خوشرووباگذشت هستند

خشن وانتقام گیرندآدم های کینه ای هستند

بامردم مهربان وصمیمی اندوازخطای مردم درحدمتعارف چشم پوشی می کنند

بامردم نامهربانند وازاشتباه وخطای دیگران نمی گذرند

به اعتقادات پایبنداندوبه خداتوکل دارندوپاداش گذشت خوددرزندگی امیدوارند

به اعتقادات و رحمت خداپایبندنیستند وامیدبه پاداش بخشش خودندارند

 

5-      باتوجه به سخن پیامبر اسلام(ص) چگونه می توانیم خودرانزدخداوند عزیز وسرفراز گردانیم؟

      پاسخ5- اهل گذشت باشیم وازیکدیگر بگذریم چون عفو وگذشت بنده راعزیز وسرفراز می گرداند

6-      جدول زیررامانندنمونه کامل کنید؟

مواردی که گذشت ازخطای دیگران پسندیده است

مواردی که نباید ازخطای افرادچشم پوشی کرد

فردخطاکار به اشتباهش پی برده است

جایی که بخشش برای دیگران بدآموزی دارد

ازانجام کارش پشیمان شده باشد

جایی که صاحب حق نباشیم

موجب خشنودی خداوند شود

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش نشود

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش شود

جایی که اشتباهش رانپذیرد وموجب جسارت بیشتر اوشود

فردخطاکار دیگر نخواهد آن خطا راانجام دهد

تصمیمی برای ترک آن نداشته باشد

 

7-      غفاریعنی چه؟چرابه خداوندمهربان غفارمی گوییم؟

پاسخ 7- بسیلر آمرزنده چون خداوند نه تنها خطاهای کوچک بلکه همه گناهان وحتی اشتباهات متعدد بندگانش را می آمرزد.

8-      توضیح دهیدگذشت ازدیگران چه فایده هایی برای مادارد؟

پاسخ 8- انسان ازرحمت بیشترالهی بهره مند می شود انسان مورد محبت وتقدیر مردم قرار می گیرد موجب خشنودی خداوند می شود

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس دوم):

هرچیزی به جای خویش نیکوست  

1-      به نظرشماچه چیزی موجب زیبایی وجذابیت جهان پیرامون ما می شود؟

پاسخ 1- وجودتفاوتهای حکیمانه خداونددرزندگی ودنیا

2-      درداستان چه چیزی گوزن راازخطرمرگ نجات داد؟

پاسخ2-وجوپاهای قوی  وشاخ های بلندش که اوفکر می کرد عیب است ولی نمی دانست که آنها حسن وخوبی است وخدامی دانست

3-      ازماجرای گوزن وطاووس چه نتیجه ای می توان گرفت؟

پاسخ3-نتیجه می گیریم درهمه حال باید شکرگزارخدابود وهرنعمتی که اوبه مامی دهد براساس حکمت است ومانمی دانیم ولی اوبرهمه چیز آگاه است به آیه 216سوره بقره هم می توان استنادکرد.

4-      باکمک دوستانتان جدول زیرراکامل کنید

چیزهایی که برای ماخوشایندنیست ولی به سود ماست

چیزهایی که دوستشان داریم ولی برای مازیان آورند

ازبستری شدن دربیمارستان بدمان می آید ولی برای مالازم است

بازی کردن درهوای گرم وآفتابی یاشناکردن درمکان های خطرناک که برای ماضرردارد

ازآمپول زدن بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

رانندگی بدون گواهینامه ورعایت نکردن حق تقدم وعبورازچراغ قرمز که برای ماضرردارد

ازتحمل تشنگی وگرسنگی بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

زمان زیادی بارایانه بازی کردن که برای سلامتی مامضراست

ازبیدارشدن اول صبح بدمان می آید ولی برای ادای تکلیف ونماز بیدار می شویم وبرای ما مفیداست

پرخوری کردن وغذاهای رنگی خوردن که برای سلامتی ماضررداشته باشد

 

5-      توضیح دهید که چراخداوندحکیم مردم رادقیقا مانند یکدیگرنیافریده است؟

پاسخ5-چون انتظارخداوندازانسان ها یکسان نیست وظیفه هرفردنزدپروردگارش متناسب نعمت ها وتوانایی هایی است که دراختیار دارد واگرهمه مانند هم بودند کسی جرمی می کرد تشخیص قاتل مشکل می شد شناسایی افرادغیرممکن می شد زمینه بی عدالتی فراهم می شد وخداوندبابی عدالتی ونظم مخالف است.

6-      دوبرادرراتصورکنید که یکی باهوش تر ازدیگری است.آیامی توانیم بگوییم آفرینش آن دوعادلانه نبوده؟چرا؟

پاسخ6-خیر – چون بایدبدانیم که خداوند ازهرکس به اندازه توانایی اش تکلیف می خواهد. مثلا اگریک نفر نابینا بدنیا بیاید تکلیف وانتظارازاو بایک فردسالم فرق می کند ومطمئنا خداوند اگرنعمتی رااز کسی بگیرد وظیفه رادردیگران که سالمترند بیشتر می کند مثلا هنگام جهادازیک ناتوان انتظار نمی رود ولی ازیک فردسالم انتظار جنگیدن می رود

7-      سخن امام صادق(ع)رادرباره گرفتاری های مسلمانان گناهکاربیان کنید.

پاسخ7- گاهی اوقات مومن نزد خداوند مقامی دارد که نمی تواند با اعمال خودش به آن برسد،

پس خداوند او را به بلای جسمانی مانند بیماری و ضعف و یا گرفتاری مالی یا مصیبت

فرزندان دچار می کند تا اگر بردباری کرد او را به آن مقام برساند!

 

پاسخ سؤالات پیا م های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس سوم):

افتخار بندگی  

1-      شمابه عنوان مربی به شاگردان ارشدتان توجه وعلاقه بیشتری دارید.چراآنان رابیش ازدیگران به سختی می اندازید؟

پاسخ1-چون انتظار وتوقع مربی برای بدست آوردن مدال های رنگارنگ از آنها بیش ازدیگران است وامیدواراست آن شاگردها بتوانند به درمسابقات افتخارآفرین باشندچون به اندازه زحمت وتلاش آنها ازآنها انتظار می رود.

2-      آیاتمرین هایی که به این افرادمی دهید باتمرین های بقیه افرادیکسان است؟

پاسخ2-خیر تمرین های این افراد باید سخت تر باشد چون رقابت آنجابسیار سخت ونزدیک خواهد بود وآنکس که بیشتر زحمت کشیده باشد نتیجه بهتری خواهد گرفت.

3-      این سختی ها ی فوق العاده نشانه چیست؟

پاسخ3-نشانه علاقه مربی به موفقیت وکسب امتیاز بیشتر برای خود بازیکن وورزشکار است وافتخارش هم برای دیگران شادمانی می آورد

4-      دونمونه ازتکالیفی راکه انجام آنها باعث رشد وپشرفت افرادمی شود به کمک دوستانتان درکلاس بیان کنید؟

پاسخ4- روزه گرفتن باعث آبدیده شدن افراددرسختی ها وتحمل گرسنگی وتشنگی دروماقع اجباری می شود مثل قحطی جنگ و...

احترام به پدر ومادر وپذیرفتن فرمان های آنها تازمانی که خلاف دستورخداوند نباشد درآینده به نفع آن فرزند می شود وفرزندان اوهم بااوچنین می کنند یا تحمل بیخوابی وشب زنده داری برای مطالعه جهت شرکت درامتحانات درپایان موجب قبولی وموفقیت فرد خواهدشد.

5-      درجدول زیربه رفتاربرخی افراددردوران بلوغ اشاره شده است بادوستانتان درکلاس گفتگو کنید ومشکلات به وجود آمده اززیاده روی یابرخوردنادرست باهرکدام رامقابل آنها بنویسید.

به قدرت وعقل خودش اطمینان دارد

ازمشورت بادیگران خودداری می کند ودربرخی ازتصمیماتش شکست خواهدخورد

می خواهددیگران تمام نظرات اورابپذیرند

موجب بدبینی دیگران وتنفردیگران ازاومی شود

جمع دوستانش رابه همه جا ترجیح می دهد

موجب منزوی ترشدن اودرجاهای دیگر می شود

می خواهدهمه چیز راخودش تجربه کند

موجب شکست وعدم توجه ومساعدت دیگران درمشکلاتش می شود

دوست ندارد کسی اورانصیحت کند

موجب خودرایی وعدم استفاده ازراهنمایی های  دیگران می شود وکم تجربه باقی خواهد ماند

 

6- چرا روز آغاز تکلیف را باید جشن گرفت؟

 پاسخ6- (چون درحقیقت تکلیف نوعی شرافت وافتخار است )چون خداوند ازاین روز به بعد شمارادرجمع بزرگ ترها پذیرفته وبرای شما حساب ویژه ای بازخواهدکرد.پس این افتخاربزرگ واتفاق مهم را باید جشن گرفت .

7-نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.

پاسخ7- * روییدن مو در برخی قسمت های بدن،

* فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و

* رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالگی قمری و برای دختران پایان نه

سالگی قمری است.

8-     با توجه به حدیث امام علی علیه السلام، چرا در هنگام مشورت بهتر است

ابتدا موضوع را با جوانان درمیان بگذاریم؟           

پاسخ8- چرا که هوش آنان تیزتر و سرعت حدس شان بیشتر ازدیگران است.

9-    یک مسلمان از چه زمانی باید فراگیری تکالیف دینی اش را آغاز کند؟ چرا؟

پاسخ4- هر چند انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ بر ما واجب نیست اما اسلام از

ما می خواهد پیش از رسیدن به سن بلوغ با وظایف دینی خود آشنا شویم و با تمرین این تکالیف علاوه

بر بهره مندی از پاداش های ارزشمند الهی، شرایط را طوری مهیا کنیم که انجام این وظایف پس از

رسیدن به بلوغ برای ما دشوار نباشد.

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس چهارم):

از آگاهان بپرسیم 

 

1-      به نظر شما مراجعه به کارشناسان تنها مربوط به مسائل دینی است؟ سه نمونه از مراجعه هایی که

در زندگی خودتان به کارشناسان داشته اید، بیان کنید.

پاسخ1-خیر – *مراجعه به چشم پزشک برای درمان چشم * مراجعه به معلم برای آموختن علم  * مراجعه به روحانی محل برای پاسخ به سؤالات شرعی

2-      به نظر شما کسانی که خودشان نمی توانند به درجهٔ اجتهاد برسند، چگونه باید

از وظیفهٔ دینی خود اطلاع پیدا کنند؟ شما می توانید دربارهٔ این پرسش با دوستانتان در

کلاس گفتگو کنید و در صورت نیاز از معلم محترم کمک بگیرید.

پاسخ2- با تقلیدوپیروی ازمجتهددراحکام شرعی  می توان ازوظیفه دینی خوداطلاع پیداکرد

الف( توضیح دهید از میان انواع تقلید کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

 تقلید جاهل از جاهل (نادرست)           تقلید عالم از جاهل (نادرست)

 تقلید جاهل از عالم (درست)             تقلید عالم از عالم(نادرست)

ب( با توجه به شرایطی که برای یک مرجع تقلید خواندیم، به پرسش های زیر پاسخ

داده و علت را توضیح دهید:

3-      در شهری دو نفر مجتهد زندگی می کنند. یکی از آنها داناتر از دیگری است

و دومی مُسن تر است، آیا مردم می توانند از هر دو نفر تقلید کنند؟

پاسخ3- خیر- ازمجتهدی که داناتراست می بایست تقلیدکرد

4-       کسانی که امسال به سن بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا

رفته اند تقلید کنند؟

پاسخ4-  خیر

5-      اگر فردی به درجهٔ اجتهاد برسد، اما عادل نباشد، آیا دیگران می توانند از او

تقلید کنند؟

پاسخ5-  خیرچون یکی از شرایط (ویژگی های)مرجع تقلیدعادل بودن است .

6-       مجتهد به چه کسی گفته می شود؟

پاسخ6-به کسانی که درعلوم دینی به تخصص دست یابند به این افرادمتخصص مجتهد یافقیه گفته می شود.

7-       سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

پاسخ7- شیعه دوازده امامی باشد * ازمجتهدین دیگر داناتر باشد*زنده باشد

8-       تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

پاسخ8-اولین مسئله ای که هرمکلف باید بداند وبه آن عمل کند تقلید می گویندوپیروی از مجتهد دراحکام شرعی نیز تقلید گفته می شود.ومی توان بامشورت اهل علم مرجع تقلید خودراانتخاب کنند

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس پنجم):

وضو و تیمم  

 

الف  با ذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر، وضوی مکلف صحیح و در کدام یک باطل است؟

1-      در گرمای تابستان، برای خشنودی خداوند وضو می گیرد و با این کار خنک هم می شود.

پاسخ1- صحیح

2-      در برابر چشم دیگران و برای اینکه از او تعریف کنند، وضو می گیرد.

پاسخ2- باطل

3-      آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد.

پاسخ3- باطل

4-      در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیرد.

پاسخ4- صحیح

5-      دستش کمی خونی شده است و همین طور وضو می گیرد.

پاسخ5- باطل مگراینکه جایی غیراز محل وضو خون آمده باشد

6-      در حال وضو می خواهد سرش را مسح کند که ناگهان خون از بینی اش جاری می شود و روی صورتش می ریزد.

پاسخ پاسخ6- برای نماز اشکالی ندارد

7-      به دلیل کمر درد، نمی تواند خم شود و پاهایش را مسح کند، برای همین از برادرش می خواهد تمام مراحل وضو را او برایش انجام دهد.

پاسخ پاسخ7- باطل است

8-      بعد از وضو متوجه می شود که زیر ناخن هایش مقدار کمی آلودگی وجود دارد.

پاسخ پاسخ8- اشکالی ندارد

9-       از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

پاسخ پاسخ9- ترتیب * موالات* قصدقربت* پاک بودن اعضای وضو * مطلق بودن آب وضو* پاک بودن آب وضو

10-    سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز، تیمم کند را بیان کنید.

پاسخ پاسخ10-* اصلا آب دردسترس نباشد * آب رایش ضررداشته باشد * فرصت کافی برای وضوگرفتن نداشته باشد اگربخواهد وضو بگیرد نمازش قضا می شود

11-   شیوهٔ صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ساعت 20:26  توسط اسدالله شهریاری  | 

مدت :80دقیقه

رشته علوم انسانی   

                 سوالات امتحان درس:عربی2

بسمه تعالی

تاریخ:23/ 2 /91

دبیر:اسدالله شهریاری

دبیرستان: شهیدرجا یی واجل

نام :

                   مهرمدرسه  

مجتمع ابن سینا آموزش وپرورش صیدون

                 نام خانوادگی :

بارم                   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات                 ردیف

3نمره

لِلتَرجمة :

ــــ عندَما شاهَدَ فیه حصیرهُ المُندَرِسَ وجَرَّتَهُ الخَزَفیةَ حزِنَ کثیراً.

 

ــــ فَأنزَلَ اللهُ القُرآنَ فأظهَرَ عجزَهُم عنِ الإتیانِ بمِثلِه .

 

ــــ  هوَ أظلَمُ الحُکّامِ . سَوَّدَ اللهُ وَجهَهُ وأدخَلَهُ النّارَ!

 

ــــ  ماوَجدتُ فی جِسمِ الذَّبیحةِ قِطعَةً أَجوَدَ وأَردَأَ مِن لِسانِ .

 

ـــــ إنني أتَعبَّدُ لِکي یُدخِلنی اللهُ الجنّةَ .

 

ــــ أَسرَعَ النّاسُ نحوهُ لِیاخُذوا مِنه الحَملَ.

 

1-

5/.نمره

اکتُب ترجمة الکلمتینَ. 

    الف: (بالفارسیة ) أَنصَتَ :..................       ب: (بالعربیة )   شکست داد..................

 

2-

5/.نمره

اکتُب ماهوالمطلوب : 

        الف:قُرب :المُتضاد...............           ب : مُغیث : المترادف ...................

 

3-

2نمره

اقراالنَص التالی ثُم عجِب عن الاسئلة.

کانَ السیدالحِمیَرِیُّ مِن الشُعراءِ المُلتَزمینَ فی القَرن الثانی لِلهجرةِ وکانَ یُدافعُ عَن الحَقِّ ویُهاجِم الظالمینَ لِأنَ   الامویین کانوایَزرعونَ بُذورَ الحِقدِ والعَداوةی لِأل علی (ع) فی قُلوب النّاسِ . ذاتَ یومٍ جاءَ احدُ اصحابِ الاِمام الصادق(ع) وبداَ بِالسِّعایَةِ مِن الحمیریِّ ولکنَّ الامام لم یَقبِل اَن یطرُدَالحِمیَریَّ.

الف: مَن کان السیدالحمیری؟

 ب : ماکان الامویونَ یَفعلونَ؟

 ج : ماذافَعل احدٌاصحاب الامام الصادق(ع)؟

 د : اَعرِب (حرکت )مااشیرَالیهِ بِخط فی النَصّ.

4-

     1نمره

لِلتَعریب:

  آینده کشوربه دست دانش آموزان است.                         درتابستان چه می کنی؟

 

5-

5/.نمره

عَین نو عُ المَعرفةِ فی هذِ العبارةِ .

 

العُمالُ هم الذّینَ  یُوَصِلونَ ایرانُ الي الاِکتِفاءِ الذاتیِّ .

6-

بارم

ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

5/1نمره

انتَخب الجواب الصحیح:

الف: کان یامرُأَهلَهُ بِالصلاةِ.       1- خانواده اش رابه نمازفرمان می دهد .۝

۝  2- خانواده اش اورابه نمازفرمان می دادند.۝ 3- خانواده اش رابه نمازفرمان می داد.

                             ب :لَیتَ السَّلامَ یَستَقرُّ فی العالمِ . 1-ای کاش صلح درجهان استقراریابد . ۝

2- ای کاش صلح درجهان استقرارمی یافت. ۝  3- شایدصلح درجهان استقراریافته باشد ۝  ج : بَداَ الرجُل یَقطَفُ الفَواکة .  1- مرد شروع به چیدن میوه ها کرد.  ۝ 

 2- مردمیوه هارامی چیند . ۝        3- مردمیوه چیدن راشروع می کند .   ۝

7-

1نمره

صًحح الاَخطاء فی التَرجمةِ .

الف :  تُنزَلُ علینا النِّعمُ السَّماویَّةُ .  نعمت آسمانی برمانازل شد .

 

  ب :  فَاصبِروا حتِی یَحکِمُ اللهُ بینَنا . پس صبرکنید، خداوندبین ماداوری می کند.

 

8-

1نمره

 اُکتُب ترجِمَة هذه العبارةِ مِن النَهج البلاغه .

 

 المالُ تُنقصُهُ النَفَقةُ و العِلمُ یَزکُوعلی الإنفاقِ .

 

    9-

2نمره

اجعل فی الفراغ کَلمة مناسبةِ .

)                                           الف : صَدَقت .............. فی الحدیثِها.(الطالِبُ – الطالِبةُ - الطلبةَ

 

  ب  : المومِنونَ .............رَبَّهم. ( یَشکرونَ – یشکرانَ – یشکُرا )

 

   ج : الکُتب ................... (النافع – النافعة )

 

 د :  لاتَفعلوا ................. الخیرِرِئاءً . ( أعمالَ – اعمالاً )

 

  هـ : الشَخص ............... مَکروهٌ عند الله. ( الکاذبٌ – کاذبٌ – الکاذبُ )

 

  و : یکادُ ................... یَخطَفُ أبصارَهم .( البرقُ – البرقِ – البرقَ )

 

  ز :  انَّ .................. عالمٌ .  (اللهُ – اللهِ – اللهَ )

 

  ح : یُساعدُهُ حَکَمانِ .............. (اثنتانِ – اثنَینِ – اثنانِ )

10-

5/.نمره

عین اعراب( نقش ) الافعال مضارعةَ في هذهِ الجملة .

 

اللّهمَّ أَسأَ لُکَ أن تُدخِلنی الجنّةَ برحمتِکَ .

11-

1نمره

صَحح الاخطاءِ. ( 4خطاء)

 

      الف : یُجاهِدُ المُسلمینَ فی فلسطینٍ .                  ب : لیسَ الاعداءَ قادرونَ علی هزیمَتنا.

 

12-

ردیف

ادامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

1نمره

عین الصفة (مفرد –الجمله ) والمضاف الیه واالمفعول فیه .

 

    الف : الرجالٌ صَدقوا فی سبیل اللهِ                             ب :التلمیذُ الجمیلٌ

 

    ج :  آخرتنا                                                      د: سافرنایومَ الجُمعةِ

 

13-

1نمره

أعرب ما اشیرَإلیه بخط : ( نقش )

 

                                                                                          وان ضاقَ  رزقُ الیومِ فاصبِر إلغدٍ

           

                                                                                                               إن وعدَ ک الحَقُّ

14-

1نمره

لِلتحلیل الصَرفی : ( ذکر4موردبرای اسم وفعل و3موردبرای حرف الزامی است )

 

   نُفَصلُ   الآیاتِ  لِــقومٍ یعقلونَ .

 

15-

1نمره

 اُکتُب:    الف : اسم مصغر از ⃖  « نجم  »                     ب :  اسم منسوب از « رضا »

           

     د :اسم مصغراز «رجُل »                                                  ج : اسم منسوب از « مکة »

 

 

16-

1نمره

اکتُب الجُمل تالیة مُستعین( النواسخ ) بین القوسین.

 

1-اللهُ رزَقنا توفیقَ الطّاعةِ.(عسیَ )

 

2-الاِسلامُ انتشرَ فی العالمِ. ( بَداَ )

17-

5/.نمره

مانوع الإِعراب فی « تَتَغَلَّبوا » ؟

 

                الف : اصلی      ۝        ب : محلی      ۝          ج : فرعيّ       ۝    

 

18-

جمع 20

« ارجولَکُم التوفیق »

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:10  توسط اسدالله شهریاری  | 

ساعت شروع :

رشته : عمومی

سوالات امتحان درس : عربی (1)

مدت امتحان : 70دقیقه

تاریخ امتحان : .../2/1391

دبیرستان شهیدرجایی واجل

مدیریت آموزش وپرورش صیدون

دبیر آقای : شهریاری    

نام ونام خانوادگی :

بارم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

3نمره

تَرجِم الی الفارسیة:

الف ) قَطَعتُ هذِ المسافَةَ البَعیدةَ لِزیارةِ حَبیبی .

 ب )  ماالفائدةُ فی ثروَةٍ وَراءَ ها لعنةُ النَّاسِ؟!

 ج ) هُوَلایَترَوَّحُ بَل یُجَفِّفُ قَمیصَهُ .

 د ) الحَدیدُ ضَروريٌ لِتَکوینِ الکُرَیاتِ الحَمراءِ .

هـ ) إذا تَمَّ العَقلُ نَقَصَ الکَلامُ .

 و ) دینُنالایَسمَحُ لنا بالسُّجودِ الا لِله الذی خَلَقنا .

1-

1نمره

أجِب:   الباهِظ(بالفارسیه ):                                   گردن (بالعربیه) :

        النَذیر ( المُتَضاد ) :                                  الوسام (بالفارسیه ) :

2-

5/.نمره

عَرِّب العبارة التالیة.

 فرصت رابرای یادگیری غنیمت شمارید.

 

3-

5/1نمره

انتَخب الترجمة الصحیحه :                                                                                              

 الف )أحسِن الی مَن علمکَ حرفاً :به کسی که به توحرفی ............. احسان کن.

                                         1-آموخت    ۝          2 - بیاموزد     ۝              

 ب ) هوَ سافَرَ الی مکانٍ قَریبٍ : اوبه جای نزدیکی........... .

1-مسافرت می کند      ۝       2-مسافرت کرد   ۝            

ج ) ایّاکَ نَعبِدُ : 1- تنهاتورا می پرستیم ۝    2- تورامی پرستیم ۝

4-

 

5/.نمره

اکمل ترجمةَ هذهِ العبارة : نَحنُ نَقِصُ علیکَ أحسَنَ القِصَصِ .

 

                     ...........نیکوترین سرگذشت را بر ........... حکایت می کنیم .

 

5-

5/1نمره

صًحح الاخطاء فی الترجمةِ.

 الف ) العاجزَ مَن عجَزَ عن الکتساب الثواب .   ناتوان  که ازبدست آوردن ثواب عاجزاست.

 

 ب ) انتُم تَتَعلَمونَ اللُغةُ العربیهَ لِأنَها لُغةُ القرآنِ. آنهازبان عربی رافرامی گیرندچون زبان قرآن است.

6-

5/.نمره

عَین المَفهوم الصحیح لِهذهِ الآیةِ. لاتَقنِطوا مِن رحمَةِ اللهِ .

 

      الف ) ترس نداشتنح ازرحمت خدا  ۝   ب ) امیدواری داشتن به رحمت خداوند   ۝

7-

5/.نمره

 

5/.نمره

 

 

75/نمره

 

 

 

 

 

 

25/1نمره

 الف : اُکتب :1- اسم التفضیل مِن «فَصَحَ  »                           2- حَسن :

 

 ب : عین نوع المشتق :   1- بَدیع :                                      2- حافظ :

 

ج : اکمل الجدول:                        

                                                                       

 الحروف الزائد   

المصدر     

المضارع 

     الماضی

 

 

یَحتَمِلُ

 

 

 

د : اِجعل فی الفراغ کلِمةٌ مناسِبةٍ

 1-أنتِ ........... ( یُدَبِّرُ ) 

2- ............... نُسبِح بحَمدکَ ونقَدس لکَ . ( أنا – نَحنُ –  أنتَ )

3- ..............الکُفار والمُنافقینَ . ( امراز- تُجاهِدُ )

4- .............. امامَ الظالمینَ. ( نهی از- تَستَسلِمُ )

5- المؤمنونَ هم ............. یعلَمونَ الصالحات . ( الذّی – اللاتی – الذّین )

 

8-

1نمره

عین المعرب والمبنی مِن الکلمات التی اُشیرالیهابِخطّ.

 

  هُو الذی  یَذهَبُ الی الحَقِ

                                                   

9-

5/1نمره

اقرأ العبارات ثُم عین ( الفاعل ونوعه – المفعول به – الخبرونوعه – الجاروالمجرور )

 

     کَلِم  الناسَ علی قدرِ عقُولِهِم .

 

10-

1نمره

شکل الکلمات التی اُشیر الیهابخطّ. (حرکت گذاری کنید)

 

   یُشَجع  القُرآن  النّاس  عَلی الاِستفادة  مِن الطَّیِّباتِ .

11-

2نمره

صَحِح الاخطاء فی الاعراب والتحلیل صرفی :

        یَنجَحُ الصادق :  

  یَنجَحُ : فعل امر ، للغائب، ثلاثی مزید ، مبنی /فعل مرفوع وفاعله «الصادق» و الجملة اسمیه

 

 الصادق: اسم،جمع ،مذکر،جامد، واسم مفعول معرب / فاعل ومنصوب

 

12-

75/.نمره

اکمل الفراغ حَسَب النَموذج: (جای خالی راباتوجه به نمونه کامل کنید)

       ـــ المؤمنُ هوالذی یَتَوکَلُ علی اللهِ فی الحیاةِ.   

         المؤمناتِ..............

13-

5/.نمره

اِجعل  الفاعل مبتداوغیرمایَلزَمُ:

 

   ــــ یَعطفُ الوالدانِ علینا. ............................

 

14-

75/.نمره

اکمل الفراغ بضمیر المناسب:

 

   ............وَقعَ الارضِ شهیداً .              .........تَجمعنَ .               ......... ارجَعُ .

15-

75/.نمره

املا الفراغ:

     ـــــ الیسَ فی هذا .........  أکبرَ مِنکَ .( اسم مکان از جَلسَ )

 

    ـــــ امرباب افعال از ( خَبَرَ ) .............        ــــ ماضی باب مفاعله از ( کَتَّب )................

16-

25/.نمره

اُکتُب هذهِ الکلمه مع الضمیر « الیاء » .

 

              ـــــ أکرَمَ : .............

17-

20نمره

                                              « نَتَمنّی لَکُم التّوفیق »

جمع

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:8  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام :                                دین وزندگی سال دوم تجربی                             تاریخ.../2/1391

 

نام خانوادگی :                         دبیرستان:فضیلت،واجل(صیدون)                           زمان:70دقیقه  

بارم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

1نمره

پیام آیات زیررابنویسید.

براساس آیه :وذَروامابَقی مِن الرِبا....فَاِن لَم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ ورَسولِهِ .کسب درآمدازراه ربامساوی باچه کاری است؟

 

براساس آیه :وتَوَکل علَی الحَیِّ الَّذی لایَموتُ.......وکَفی بِهِ بِذِنوبِ عبادهِ خبیراً.چرابایدبه خداتوکل کرد؟مگراودارای چه ویژگی هایی است؟

 

1-

5/.نمره

شاخصه های اصلی مجموعه های بزرگ وکوچک .......... و ................ است .

        

2-

1نمره

منظورازمجموعه نظام هدفمندچیست؟

 

3-

5/.نمره

ارزش انسان وجایگاه اودرنظام آفرینش به چه چیزی بستگی دارد؟ سخن امام علی(ع) دراین باره چیست؟

 

 

4-

5/.نمره

شیطان ازچه راه هایی انسان راگمراه میکند؟ (2مورد)

 

 

5-

5/.نمره

بُعدروحانی (غیرجسمانی) انسان دارای چه خصوصیاتی است؟

 

 

6-

1نمره

پیامدهای دیدگاه اول (دیدگاه غیرالهی ) نسبت به مسئله مرگ راتوضیح دهید.

 

 

 

7-

1نمره

میان عادل بودن خداوند وضرورت معاد چه ارتباطی وجوددارد؟

 

 

8-

75/. نمره

سه چیزکه دردنیابامرده بوده ودرقبر بااوظاهرمی شوند،را( به روایت امام صادق(ع)) نام ببرید.

 

 

 

9-

5/.نمره

علاوه برشهادت پیشوایان درمرحله دوم (نفخ صوردوم) شاهدان دیگری نیز وجوددارند . (2موردرا نام ببرید.)

 

 

10-

25/.نمره

بالاترین درجه بهشت..............است واگرچیزی ازخداطلب می کنید،آن راطلب کنید.

11-

5/.نمره

هرعملی که انجام می دهیم چندجنبه دارد ؟نام ببرید.

12-

1نمره

حقیقت توکل برخدابه چه معناست؟

 

 

 

13

5/1نمره

آثارمحبت به خداوندرانام برده،و یکی را توضیح دهید.

 

 

 

14-

1نمره

تناسب میان ظاهروباطن درآراستگی راشرح دهید.

 

 

15-

1نمره

درستی یانادرستی هرگزینه رابا × مشخص کنید.

ــــ عمه ی پدر اززنان نسبی است که به مردان محرم می شود.       درست     نادرست

ـــزن پسرازمحارم نسبی است که به سبب ازدواج محرم می شود.    درست       نادرست

ـــپدر شوهرازمحارم نسبی است که به سبب ازدواج محرم می شود.   درست    نادرست

ـــ نوه پسرازمحارم نسبی است که محرم زنان می شود.                درست      نادرست

16-

5/1نمره

سه مرحله انجام امربه معروف ونهی ازمنکررا شرح دهید.

 

 

 

17-

1نمره

زکات وخمس بامالیات چه تفاوتی دارند؟ آیامی توان گفت که چون خمس وزکات می دهیم ،نیازی به پرداخت مالیات نیست؟

18-

1نمره

تقوابه چه معناست وانسان متقی چه کسی است؟

 

19-

«خدایاتوفیقی بده تا نااهل نباشیم که پشت سرکسی،حرف راحدیث،وحدیث راآیه،وآیه راسوره وبعدبه جهل تکفیرش نکنیم.»

                                                 «موفق باشید»                                                   شهریاری
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:6  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

   نام :                                              پیام های آسمان سال اول نوبت دوم                            تاریخ :.../2/1391

   نام خانوادگی :                                مدرسه راهنمایی ..............                                  زمان : 40دقیقه

ردیف

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

1

پيام آيه(( تعاونوا علي البر والتقوي )) كدام است؟

1-          درگناه ودشمني ياريكديگر نباشيد          

2-          دركارها با هم مشورت كنيد

3-          درنيكي وپرهيزكاري يارهمديگر باشيد                 

25/.

2

جاهاي خالي زيررابا كلمات مناسب پر كنيد:

اولين ركن ازاركان نماز ........... است.

دوست داشتني ترين كارها نزد خداوند .......... است.

به كسي كه درراه خداوكسب خشنودي او،بدست دشمنان كشته شود ...........مي گويند.

75/.

3

جمله ي هاي صحيح وغلط زيربا (×) مشخص كنيد:

1-    علم وشجاعت همه امامان با يكديگر مسا وي نيست.                        صحيح       غلط 

2-    دروغ گويي از زيان هاي پيمان شكني است.                                 صحيح        غلط 

3- اگر كسي ديگران را مسخره كند دوست خوب اورا نهي ازمنكر مي كند .  صحيح      غلط 

75/.

4

پاسخ هريك ازمفاهيم زيررا با نوشتن شماره ي آنها درداخل مربع مشخص كنيد:

1

زيباترين وكامل ترين سرمشق براي راهنمايي انسان هاست

 

علم ودانش

 

2

 

هركسي طعم آن را مي چشد

 

رشد اخلاقي

 

3

 

نوجواني كه قرآن مي خواند

 

مرگ

 

4

 

فراگيري آن برهر مسلماني واجب است

 

پيامبر اسلام

2

5

بااستفاده ازكلمات داده شده جاهاي خالي راتكميل كنيد(حفظ حجاب،باطل،سگ،)

1-    اگركسي بالباس ويا بدن نجس نماز بخواند نمازش ........ مي شود.

2-    فاطمه زهرا هرگا ه حق مظلومي ضايع مي شد با......به دفاع از مظلوم مي پرداخت.

3-    فرشتگان به خانه اي كه درآن ...... وجود داشته باشد وارد نمي شوند.

75/.

6

منظور رسول الله از همنشيني با مرده ها چيست؟

1-          دوستي با پيروان شيطان است

2-         دوستي با كساني است كه به دستورات الهي عمل نمي كنند

25/.

7

سربازان شيطان را از سربازان شجاع قلعه روحتان جدا كرده وزير آنها خط بكشيد.

صبور              عجول        راستگو            تنبلي         كوشا

5/.

8

مادرسفر برای دورازخطرنیازبه چه چیزی داریم؟

                   اتوبوس          راننده           راهنما             دوست    

25/.

9

فرق میان ارکان وغیرارکان درنماز چیست؟

5/.

10

موارد زير با كدام يك از پاك كننده ها پاك مي شوندبه يكديگر وصل كنيد.

كف كفش                   ديوار نجس           لباس خون آلود

 

زمين خشك                   نور آفتاب                 آب                     

75/.

11

با توجه به سخن امام حسن (ع) مردم چه زماني به ارزش نعمت هاي خداوند پي مي برند؟

25/.

12

دو مورد از ويژگي هاي اخلاقي فاطمه زهرا (س) را نام ببريد .

5/.

13

ما درچه كارهاي نبايد با يكديگر همياري كنيم (دومورد ذكر كنيد )

5/.

 

«موفق باشید»      
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 0:37  توسط اسدالله شهریاری  | 

                                            بسم الله الرحمن الرحیم      

 

نام:                                   امتحان عربی سال اول راهنمایی                    تاریخ.../2/1391

 

                                            نوبت دوم                                              زمان:60دقیقه

نام خانوادگی:                         مدرسه راهنمایی شهیدبناری                            طراح:شهریاری 

بارم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

1نمره

کلمات زیرراترجمه کنید.

  نِدامة (                )  تبر (                 )  لَحم (                 )  باسِقة (                  )

 

1-

4نمره

جملات زیررابه فارسی روان ترجمه کنید.

االف): فَتَحَت القُرآن وَنَظَرَت الی سورة الحجر.

  ب):الکَنزَ تحت تلکَ الخرابة.

   ج):سَقَطت الحَبة فی الساقِیَةِ ماء.

   د ) الجِد مِفتاحُ النِجاح والتَعاون مِفتاحُ السَعادة.

 

2-

1نمره

جمله زیررابه عربی ترجمه کنید.

                                        به این دومردنگاه کن.

 

3-

1نمره

جاهای خالی رابااسم اشاره مناسب پرکنید.

الف) ..............مودباتِ.    ب).............االطَبیبةَ.  ج) .......... الشَجَرةِ .  د)............الطفلان .

 

4-

25/1 نمره

                                                                          باتوجه به تصویربه سوالات پاسخ دهید.

 

              ــــ ماهذهِ؟  .....   ...........  .                 ــــ هل تلکَ شجرة ؟  ...... ........ .......... .

  

                                                                   

                                                                                                                        

5-

75/. نمره

درجمله زیریک اسم یک فعل ویک حرف پیداکنید .                                                           جَلسَ الامیرُ علَی الکرسی .   اسم (                 ) فعل (                   )  حرف (              )  

6-

 

 

5/1 نمره

جمع کلمات زیررابنویسیدونوع آن رامشخص کنید.

 یوم (.......... و...........)  خاشع (............... و...............) صالحة(.............و................)                

7-

 

5/.نمره

درجاهای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید.

 

  الف) .......... النملةِ ؟ النَملظِ علی الجدارِ.                       ب) .................ذالک؟ ذالک القلم.

8-

 

 

 

5/. نمره

باتوجه به کلمه داده شده جمله زیررابازنویسی کنید.

                                      هذانِ الرجلانِ فی السَیارةِ .

                                                                                                                  اولئکَ:                          

 

9-

1نمره

غلط های موجوددرعبارت های زیر راتصحیح کنید.

الف) ماهوَ؟ هی الطفلة.                              ب)من هذا؟ هذهِ القلم.

 

10-

1  نمره

باکلمات پراکنده یک جمله بسازید.  (المعلم/ الی / ذهبَ / الصف )

 

 

11-

5/. نمره

کدام کلمه بابقیه ناهماهنگ است ؟

 

        جَلَسَ            نَظَر              مُحَمدٌ                 کَتَبَ 

12-

5/. نمره

کلمات زیر رامثنی کنید.

 

            نافِذة  (                     )                  طالب (                  )

 

13-

5/.  نمره

برای سؤال درمورد اشخاص از.................ودرموردجاومکان،از................... استفاده می کنیم.

 

14

 

«موفق باشید»
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 0:32  توسط اسدالله شهریاری  | 

بارم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

1نمره

کلمات زیرراترجمه کنید.

سیجیل(                   ) مردم(                    ) ساذَج(                   ) عرَفَ (                   )

1-

4نمره

جملات زیررابه فارسی روان ترجمه کنید.

ـــ مَنَعَتهُ أُمِهُ مِنَ الخُرجِ واللَّعِبِ مَعَ اصدقائهِ .

ـــ َعلِمَ یوسَفُ نِیَّةَ إخوَتِهِ فَبَدأبِألبُکاءِ .

ـــ هَل تَقدرینَ عَلَی اصلاحِ المُجتَمعِ فاسِدٌ...!

ـــ تَعِبَ کثیراً ثُم رجَع الی الغُرفَة .

2-

1نمره

جمله زیر رابه عربی ترجمه کنید.

    ــــ زهرابه مسجد می رود.

3-

1نمره

درجای خالی ضمیرمناسب بنویسید .

         ـــ ..........وَصَلنا الی الحَقِ .                     ـــ ......... تَدخُلون فی المَسجِد.

                                                                                                                                                               ـــ ........ تَکتُبینَ .                                   ـــ .......... دَخَلتُن فی البیتِ .

4-

1نمره

درجای خالی فعل ماضی مناسب قراردهید.

    ـــ النملَتانِ....... ....عَلی الغُصن.(جَلسَ)                   ـــ إناُ............ کَلامُ الحَق.(سَمعَ)

 

   ـــ ایُها الطالِبُ: هل......... مَن المَدرسة.(خَرجَ)          ـــ انتُم.............مِنَ البیتِ.(خَرَجَ )

5-

75/. نمره

غلط های موجوددرعبارت های زیرراتصحیح کنید .

  ـــ ایتُهاالطالِبونَ:هَل اکَلتُنَ الطعام .                               ـــ ایُّتُهاالطالِبُة: انتَ حَفَظتَ دَرسکِ.

 

6-

2نمره

درجای خالی فعل مضارع مناسب قراردهید.

ـــایَّهاالطالباتِ!............اللهُ فی العُسرِ والیُسر.(تذکُر)      ـــ أنا............مِنَ المدرسه .(یَخرِجُ)       

ـــ المُؤمنونَ............ مِنَ المُسجِد .(تَخرجُ)               ـــ علیٌ ومُحمَد........... الی الحدیقةِ.(ینظرُ)

7-

5/.نمره

باتوجه به کلمه داخل پرانتزجواب دهید.

هَل کَتَبتُنَ الواجِبات؟ (نعَم) ................................. .

8-

بسم الله الرحمن الرحیم

نام:                                   امتحان عربی سال دوم راهنمایی                        تاریخ.../2/1391

نوبت دوم                                     زمان:60دقیقه

نام خانوادگی:                         مدرسه راهنمایی شهیدبناری واجل                       طراح:شهریاری

                                                                                                                                                                                                                                           مهرمدرسه

 

بارم

        ادامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

1نمره

بافعل های داده شده صیغه های خواسته شده رابسازید.

          ـــ فعل مضارع،مثنی مؤنث،غائب .( رجَعَ )                                                                   ـــ فعل ماضی،مفردمذکر،مخاطب.  ( فَتَحَ )

          ـــ فعل مضارع ، متکلم،مع الغیر. ( فَهِم )

9-

25/. نمره

ضمیرمناسب فعل تَضحَکنَ کدام است؟

هُم       انتُنَ        هُنَ 

 

10-

5/. نمره

صحیح یاغلط بودن هرکدام رابا × مشخص کنید.

  ـــ فعل تَلعبنَ مثنی مذکرغایب است.         ص        غ

 ـــ أنتُم ضمیرجمع مذکر مخاطب است.       ص         غ

11-

5/.  نمره

باتوجه به ضمیرداده شده جمله رابازنویسی کنید.

  ـــ انتَ شَکَرتَ مِن الله . (انتُنَ ) ...........................  .

12-

5/1 نمره

متن رابخوانیدوبه سوالات پاسخ دهید.

السَید جهانپورُ مُدیرٌ .هُوَیَسکُن في قَریةِ واجل قُربَ مَدینَةٍ صَیدونَ ،یَخرجُ مِن بیتِهِ صَباحَ کُل یَومٍ وَ یَذهَبُ الی المَدرِسَةِ یَعمَلُ بِدقَةِ ، ثُمَ یرجَعُ الی البیتِ بَعدَ الأذانَ .

  ـــ أینَ یسکُنُ السَیدجهانپور؟      فی المَدینةِ      فی قَریةِ         فی المدرِسَةِ  

 

ـــ متی یَرجِعُ هذالمُدیر؟               لیلاً            صَباحاً             بَعدالاَذانِ   

 

ـــ متی یَخرَجَ السَیدجهانپورَ مِن البیتِ؟ .......................... .

13-

 

«موفق باشید»

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 0:30  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام:                                  امتحان مفاهیم قرآن سال اول راهنمایی          تاریخ..../2/1391

                                                 نوبت دوم                                     زمان: 40دقیقه

نام خانوادگی                           مدرسه راهنمایی شهیدبناری واجل                طراح: شهریاری

                                                                                                    

مهرمدرسه       

بارم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

2نمره

کلمات قرآنی زیررامعنا کنید.

ناس (                  )  یَغفر (                )  ریب   (               ) خبیر  (                )

مسَمی  (               )  سَماء  (                )  قالَ  (               )  لیل  (                  )

1 -

5/.نمره

     ترجمه صحیح قرآنی راعلامت بزنید.              

       لَقدارسَلنا           الف: قطعاً فرستادیم                ب: قطعاً می فرستیم  ⃝   

2-

5/.نمره

برای هریک ازکلمات زیریک هم خانواده بنویسید.

   ـــــ حَمد ......................                 ــــــ نظم...........................  

3-

5/1نمره

ترکیبلت قرآنی زیرراترجمه کنید.

   جناتٌ النَعیم  .....................   بماتَعمَلونَ ...................  مِن الظلماتِ................. 

4-

1نمره

بااستفاده ازکلمات داده شده معنای لغات رابنویسید.(یک کلمه اضافه است)

                              « لایَهدی ،  نهار ، یُنَزِلُ ،  مَیت ،  مَنام  »

هدایت نمی کند (              )  خواب (           )  روز(             )  مرده (          )            

5-

5/.نمره

ترکیب زیررا کامل کنید سپس معنی کنید.

  ـــــ رسول + کُم = ................ .     ــــــ   ........................ .

 

6-

4نمره

آیات قرآنی زیرراترجمه کنید.

    ــــــ جناتُ تجری مِن تَحتُها الاَنهار .

    ــــــ فأنظُرکیفَ کانَ عاقِبَةُ الظالِمینَ .

    ــــــ  الحَمدُ لِلله الذی خَلَقَ السَماواتِ واَلاَرضَ .

    ـــــ یُخرجُ الحی مِنَ المیت ، ویحیی الارضَ بعدَ موتِها .

 

7-

«موفق باشید»

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 0:0  توسط اسدالله شهریاری  | 


قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند " چه کس مرده است؟ "

چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است .

قرآن ! من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام .

یکی ذوق می کند که ترا بر روی برنج نوشته،‌ یکی ذوق میکند که ترا فرش کرده ،‌یکی ذوق می کند که ترابا طلا نوشته ، ‌یکی به خود می بالد که ترا در کوچک ترین قطع ممکن منتشر کرده و … آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی کنیم ؟

قرآن! من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را می خوانند و ترا می شنوند ،‌ آن چنان به پایت می نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند .. اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین فریاد می زنند ” احسنت …! ” گویی مسابقه نفس است …

قرآن !‌ من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای حفظ کردن تو با شماره صفحه ،

‌خواندن تو آز آخر به اول ،‌یک معرفت است یا یک رکورد گیری؟ ای کاش آنان که ترا حفظ کرده اند ، ‌حفظ کنی ، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنند .

خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو .

آنان که وقتی ترا می خوانند چنان حظ می کنند ،‌ گویی که قرآن همین الان به ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیدیم.

سهروردی می گوید موقعی که قران می خوانی طوری بخوان که انگار قران تنها برای تو نازل شده و تو مخاطب قرانی.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:21  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام:                                  امتحان مفاهیم قرآن سال دوم راهنمایی            تاریخ..../2/1391

                                                 نوبت دوم                                     زمان: 40دقیقه

نام خانوادگی                               مدرسه راهنمایی شهیدبناری واجل                طراح: شهریاری

                                                                                                    

مهرمدرسه       

 

بارم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

2نمره

معنی کلمات قرآنی زیررابنویسید.

 ظُلمات(                 ) ذُنوب(                  )  نَصیر(                ) اُدخِلوا(                  )

 

  نَزَل(                 )  رَزَقنا(                 ) خُلد (                  )   قال(                )      

1-

2نمره

ترکیب های زیررامعنی کنید.

    هُم لا یُظلَمونَ.....................           لِتُجزی کُلُّ نَفسٍ .............................

 

   سابِقوا الی المَغفرةِ.........................                 لِقُومِ یُقِنونَ .............................

2-

1نمره

ترجمه آیات قرآنی راکامل کنید.

  ـــ نِعمَ المولی و نِعمَ النَّصیرُ .            چه............خوبی وچه ...........خوبی است.

 

 ـــ إنَ اللهَ قَویٌّ عَزیزٌ .                     قطعاً......................وباعزت است .

3-

1نمره

ترجمه صحیح هرعبارت راعلامت بزنید.

           ــ ذوقواعذابَ الخُلد.                                چشیدندعذاب جاودان را                                                                                بچشیدعذاب جاودان را

       ـــ هُوَالذی خَلَقَکُم                                                اوآفریدشمارا

                                                              اوکسی است که آفریدشمارا             

4-

4نمره

آیات وعبارات قرآنی زیرراترجمه کنید.

  ـــ وَمَن یُؤمِن بأللهِ یَهدِ قَلبَهُ .

  ـــ وَتَصریفِ الّرِیاحِ ءایاتٌ لِقَومٍ یَعقِلونَ .

  ـــ اِعلَموا اَنَّ اللهَ یُحیِی الاَرضَ بَعدَ مَوتِها.

  ـــ اَلیَومَ تُجزَونَ ماکُنتُم تَعمَلونَ .

 

5-

کنی ، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنند . ای کاش آنان که ترا حفظ کرده اند ، ‌حفظ

خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:20  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نام :                             امتحان پیام های آسمان سال دوم راهنمایی                 اریبهشت ماه  1391

 

نام خانوادگی:                            شماره کلاس:            مدرسه راهنمایی :شهیدبناری واجل (صیدون)

مهرآموزشگاه                                                 طراح :اسدالله شهریاری

 

بارم

----3نمره  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات تستی درس1 تا8

ردیف

5/. نمره

طبق آیه «خدایا مرابه دنیابازگردان تااعمال صالحی راکه ترک کرده بودم ،انجام دهم»این افرادارزش چه نعمتی رادردنیافراموش کرده اند؟

         نعمت عمر⃝            اموال⃝             سلامتی⃝            لذات دنیوی⃝  

1-

5/.

نمره

 

یکی ازساده ترین ومهمترین راه های استعانت ازخداوندبزرگ .......................است.

 

  نیکی به پدرومادر⃝          نماز ⃝           دعاکردن ⃝          گریه کردن ⃝

2-

5/. نمره

بهترین نمونه های صبرکدام است؟

               جهاد⃝             نماز ⃝                حج ⃝               روزه  ⃝

3-

5/. نمره

خداوند خطاب به چه کسانی می فرماید«قول می دهم در روزی که به ملاقات من می آیندآن هارابه بهشت ببرم؟

روزه داران ⃝      کسانی که به نمازاول وقت اهمییت می دهند ⃝      قاریان قرآن ⃝       

4-

5/. نمره

فرشتگان هنگام گرفتن روح چه کسانی به آن ها سلام میکنند؟

     کافران ⃝        انسان های پاک ⃝             پادشاهان ⃝          قهرمانان ⃝

5-

5/.

نمره

باتوجه به سخن حضرت علی (ع) ( درموردهدف از  آفرینش )چگونه می توان ازعذاب دوزخ نجات یافت؟

دعاکردن ⃝ سلام کردن ⃝ کمک کردن ⃝  تفکر درنعمت ها واستفاده درست ازآن ⃝

6-

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات درس9تا16   ---  5نمره

5/. نمره  

یکی ازبهترین راه های کمک خواستن ازخداوندچیست؟

7-  

25/نمره

برای رسیدن به یک هدف چه بایدکرد؟

الف:فقط دعاوعبادت کنیم  ⃝                       ب:باتمام قدرت تلاش کنیم   ⃝

ج:به زیارت اولیاخدابرویم  ⃝                 د:دعاکرده وتوان خودرابکارگیریم⃝

8-

5/.

نمره

انتظارفرج راتوضیح دهید.

9-

بارم

ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

5/.

نمره

معنی سخاوتمندی رادرچندکلمه بگویید.

10-

5/.

نمره

ازعادت های بدی که می توانند مانع رشدماشوندوماراازمسیرخوشبختی واقعی دورکنند، دوموردنام ببرید.

11-

5/.  نمره

پیامبر(ص) چه نوع کاروکوششی راعبادت می داند؟

    12-

25/.

نمره

کارمندی که بجای انجام دادن به  موقع کارمردم جدول  روزنامه حل میکند، حقوقی که میگیرد حرام است.

                                                     غ  ⃝                ص  ⃝   

13-

75/.

نمره

حقوق سه گانه ای راکه انسان ها برعهده دارند نام ببرید.

14-

5/.

نمره

پیامبر(ص) یادگیری چه ورزش ها یی (فنون) راسفارش کرده است؟

15-

25/.

نمره

نوع جهاد (درجنگ تحمیلی عراق برایران) چه نوع جهادی بوده است؟

16-

25/.

نمره

ساده ترین روش امربه معروف کدام است؟

17-

25/.

نمره

کدام شیوه امربه معروف تأثیربیشتری دارد؟

 

الف: زبانی  ⃝          ب:ترک محل  ⃝         ج:عملی  ⃝             د:تشویق  ⃝

18-

 

 «موفق باشید»

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:48  توسط اسدالله شهریاری  | 

 

نام:                                              پیش دانشگاهی فضیلت           نام درس: دین وزندگی پیش

دبیر:  شهریاری                                  نوبت اول

تاریخ امتحان: ٧/١٠/١٣٩٠                                    

نام خانوادگی:                                      وقت:٥٠دقیقه                

بارم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

١نمره

منظورازتوحید ذاتی چیست؟

 

 

١-

٥/نمره

درنیازمندی موجودات به خداوند کدام گزینه درست می باشد.

 

5  ج) تمام مراحل هستی  5  ب) مرحله پدیدارشدن  5الف) مرحله به وجودآمدن  

٢-

٥/١نمره

شرک ذاتی چیست ؟ نمونه ای ازآن را بیان کنید.

 

 

 

 

٣-

٢٥/١نمره

مهم ترین شاخه های توحیدافعالی رانام برده. یکی راشرح دهید.

 

 

 

٤-

٥/١نمره

شرک عملی (مرتبه اول ،مرتبه دوم ) رابطورکامل توضیح دهید.

 

 

 

٥-

٥/نمره

............محوروروح زندگی دینی ،و..........محوروروح زندگی غیردینی است

 

٦-

 

١نمره

ریشه بت پرستی وشرک جدیدچیست؟

 

 

٧-

١نمره

توحیدنظری ،زمانی میوه خودرامی دهدکه از مرحله.................................... به مرحله............................برسد.

٨-

١نمره

اخلاص دربندگی به چه معناست؟

 

 

٩-

٥/نمره

بالاترین میوه اخلاص دربندگی چیست؟

 

 

١٠-

٧٥/نمره

مراحل توبه رانام ببرید.(سه مرحله)

 

 

١١-

٥/نمر

بیت زیربیانگرکدام یک ازنشانه های اثبات اختیاراست

 

    گرنبودی اختیاراین شرم چیست                 این دریغ وخجلت وآزرم چیست؟  

 

         5   ج) احساس پشیمانی 5   ب) خرسندی پس ازکار5       الف)تفکروتامل

١٢-

٥/نمر

بیت «به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازوست      عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازاوست»

بیان کننده کدام یک ازراه های رسیدن به حقیقت بندگی واخلاص است؟

 

 5  ج)یادمعادوروزحساب 5   ب)اهتمام به عمل صالح 5   الف)افزایش معرفت به خدا  

١٣-

٥/نمر

اعتقادبه اختیار درزندگی فردچه تاثیری دارد؟

 

 

١٤-

«هیچ ستمگری راشبیه ستم دیده ،ندیدم مگرحسودرا» امام حسن(ع)

موفق باشید

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:16  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نام :                                    امتحان عربی سال اول راهنمایی                                                  تاریخ: ١٢/١٠/٩٠

                                                  نوبت اول                                                                    وقت:٥٠دقیقه

                               

نام خانوادگی :                            شماره               مدرسه راهنمایی.............

بارم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

٢٥/١نمره

معنی لغات زیر را بنویسید

 

      عظیم:                    آهو:                  ثوب:                  لَحم:                  الشارع            

١-

٤نمره

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 

اَلْأَ فضَلُ صاحِبُ الصّفاتِ الحَسَنَهِ .

 

هذهِ برکة صغیرةِ فی الحَدیقَةِ.

 

هَل عَلَی المائدةِ طُعام .

 

نَعَم، وَلَدی الکَنزفی یَدِکَ.

٢-

١نمره

جمله زیر را به عربی برگردانید :

 

آیاکتاب روی کیف است؟

٣-

١نمره

جای خالی رابااسم اشاره مناسب پرکنید.

 

الف).............. الجبَل .(اشاره به دور)       ب) .............الشَجَرةِ. (اشاره به نزدیک)

 

ج )...............اَلنَجمَةِ. (اشاره به دور)      د )...............القَلَم .  (اشاره به نزدیک  )

 

٤-

٥/.نمره

در ميان كلمات يك كلمه با بقيه نا هماهنگ است ،آن را مشخص كنيد.

 

       5     جَنْبَ  5    خَلْفَ 5   هُوَ  5                           فوَْق

٥-

١نمره

غلطهاي موجود در جمله هاي داده شده را تصحيح كنيد :

 

الف) ماهیَ؟ هوَ المُعلِمَة .(           -              )  ب ) مَن هذا ؟ هذهِ الجَبَل .(       -        )

٦-

٥/.نمره

برای سؤال درمورداشیاء از..........ودرموردجاومکان چیزی از...........استفاده می کنیم.

٧-

٥/٢نمره

باتوجه به تصاویربه سؤالات پاسخ دهید.

 

                                    الف) اینَ   الطائِر ؟                                      ب)  مَن    هُوَ ؟

 

 

.....     .... ......                                        .....    ........

 

 

٨-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هذا؟                                             د)هل هذا التُفاح؟

                                  .....  .....  .........                                           

.......     .............

٧٥/نمره

 

 

 

نام تصاویرزیر رابه عربی بنویسید

                                                                  ............                        ..............                               ............. 

                                                

٩-

 

 

 

١نمره

برای پاسخ های داده شده سوال مناسب بنویسید.

 

الف) ........ذالکَ ...........؟ نَعَم دالکَ الکتاب .              ب) ...... .....؟ هی العامِلَة .

١٠-

١نمره

باتوجه به معنی آیات درجای خالی (مَن) یا (هَل ) بگذارید.

 

الف).......یَتَبع الرَسُول؟ چه کسی ازپیامبرپیروی می کند؟

 

ب) .......تَستَوی الظُلمات والنُّور. آیاتاریکی ونورباهم برابرند؟

١١-

٥/.نمره

مناسب هرگزینه راباعلامت×مشخص کنید.

 

            5ماء 5  صَحراء 5        الف) فی البحر............                کتاب

 

                 5  المحفِظة  5   حدیقة  5        ب)  الشَجَرة فی..........                ثوب

١٢-

«موفق باشید»
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:13  توسط اسدالله شهریاری  | 

5

 ب)بخوریدوبیاشامیدواسراف نکنید.   5

                                بسم الله الرحمن الرحیم   

نام:                                امتحان عربی سال دوم انسانی                           دیماه:١٣٩٠

نام خانوادگی:                             دبیرستان :شهید رجایی واجل                           وقت:٧٠دقیقه

     ٤نمره ١-تَرجم العبارات التالیة.

     الف) اقتَرَحَ علی ضَیفِهِ اَن یَتَسابقا فی القَفزِ غَداً 

ب)  رَای فی المَنامِ النبی (ص) یَمسَحُ علی بَدنهِ بیدهِ المبارکةِ

ج ) لماکَتَبَ اللهُ علَیهِمُ القِتال اَعرَضَ کَثیرٌ مِنهُم ولَم یُقاتِلوا.

د ) فَانزَاللهُ القُرآنَ فأَظهَرَ عجزَهم عنِ الإتیانِ بمِثلِةِ .

  ه ) دُموعهُ جاریةٌ مِن عینَیهِ.

ن )فَرَدَّ الصَّحابیُّ السَّلامَ بِبُرودَةٍ .

٢-لِلتَعریب. ١نمره

الف )دانش آموزان امیدهای آینده هستند.

ب ) هرکس تلاش کند موفق می شود.

٣-   اُکتب معنی الکلمات.٥/نمره          الشهیر:                            شکست داد :

٤-عین المبتداوالخَبر واُذکُرنوعها.١نمره

الأَُمَهاتُ ساهراتٌ علی راحةِ أولادِهِنَّ .

صورةُ الشَهیدِ علی الجدارِ .

 ٥-عین اقسام المعارف فیما أُشیرَ الیها بِخَطٍ .١نمره

المُؤمنُ   هوَ الَّذی آمَن باللهِ و رسولهِ

٦-عین علامات الاعراب الفرعیة فی العبارات التالیة .١نمره

إنَ اللهَ یُحِبُّ التّوابینَ .                                         أکرِم أَباکَ

 ٧-أعرِب ما أُشِیرَ إلیهِ بخطِّ .٢نمره

الدنیا سِجنُ المُؤمن.                   یحکمُ القاضی بما أَنزلَ اللهُ        أرسَل رَسولَه بالهُدَی                                          

٨-عین الافعال مضارعة واعرابها فی الجمل التالیة. ٥/١

الهُم أسأَلُک أن تُدخِلَنی الجنَةَ .                             الدَّهرُ یُخلِقُ الأبداَن .

٩-صحح الأخطاء فیمااُشیرَ إلیها بخَطٍ. ٢نمره

یُجاهدُ المسلمینَ فی فِلَسطینٍ .                                     رَأیتُ أخوکَ هِمةٌ عالیةً

١٠-غیرالأفعال مِن المبنی للمعلوم الی المبنی للمَجهول .١نمره

-نَصَراللهُ المسلمین فی غزوة بدرٍ .

تََسمعُ التلمیذتُ صوتَ الجرسِ .

١١-عین مِن هذا الکلمات ماطلب مِنک . ١نمره  (مساجد،غفار، الفتی، زعزع )

اسم مقصور:                  اسم ممنوع من الصرف:              رباعی مجرد:            اسم مبالغه:

١٢-إقرأالنَص وأَجِب عن الاسئلةِ. ٥/١نمره

وُلِدَالوصیریُّ فی سِتِمِائِةٍ ثَمانیةٍ للهجرةِ وسَکنَ القُدس ومکةَ ...کان البوصیری فقیهاً وکاتباً وشاعراً ولکنَّه عُرفَ فی الشعرِ . أَنشَدَ قصیدتةُ حینماکان فالِجاً.

-متی کان البوصیری یَسکنُ.؟

-متی أَنشَدالبوصیری قصیدتهُ.؟

-عین الفعل المبنی للمجهول ونائب الفاعل؟

١٣-عین الصحیح.١نمره

الدنیا مزرعةُ الاخرةِ (مبتدامرفوع محلا-مبتدامرفوع تقدیراً )      احفظ ..... مِن الأذَی. ( یَداکَ – یَدَیکَ )

١٤-للاعراب وتحلیل الصرفی.١نمره

أحبِب قَومَکَ

١٥-کدام عبارت برای معنی مناسب است ٥/نمره     (کلوا واشرِبُ ولاتسرفوا)

الف)خوردندوآشامیدندواسراف نکردند           ب)بخوریدوبیاشامیدواسراف نکنید.  

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:11  توسط اسدالله شهریاری  | 

 

نام:                          امتحان قرآن  سال اول راهنمایی                             تاریخ...../١٠/٩٠

                  وقت:٥٠دقیقه                                 نوبت اول

نام خانوادگی:                    شماره:        مدرسه راهنمایی ....                                           

بارم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

ردیف

١نمره

بااستفاده ازکلمات داده شده معنای لغات رابنویسید.(یک کلمه اضافه است)

                              « لایَهدی ،  نهار ، یُنَزِلُ ،  مَیت ،  مَنام  »

ب ) هدایت نمی کند               ج )خواب                  د ) روز               الف ) مرده             

١-

٢نمره

دورترجمه صحیح هرعبارت خط بکشید.

لَقداَرسَلنا                   الف )  قطعاً فرستادیم                   ب )  قطعاً می فرستیم 

 

کَیفَ یُحیی                الف ) چگونه زنده می کند              ب ) چگونه زنده  می کند

 

هُوَالَذی اَنزَلَ             الف ) اوکسی است که نازل کرد       ب ) اوکسی است که نازل می کند

 

اَرسَلَ رَسُولَهُ             الف ) ارسال کردپیامبرش              ب ) پیامبرش رافرستاد

٢-

١نمره

برای هریک ازکلمات زیر دو هم خانواده مناسب بنویسید.

الف ) حَمد......................    و  ...............................

 

                                           ب  ) خالِق......................    و  ..............................

٣-

٤نمره

                                                                                      آیات زیر راترجمه کنید.

 

فَاَنظُر کَیف کانَ عاقِبَةُ اَلظالِمینَ

یُخرِجُهُم مِنَ الظُلِماتِ الی النُور

اِنَّ فی ذالِکَ لَایاتٍ لِقُومٍ الظالِمینَ

                                                        جَناتٍ تَجری مِن تَحتِهَا الاَنهارُ

٤-

٢نمره

کلمات زیر رابه فارسی معناکنید.

مُبین (                )       ذُنُوب (                 )  سَماء (               )  عِند (                )

 

اَنفُس(               )        سَبیل    (             ) کُم  (             )    یُخرِجُ  (                  )

 

 

٥-

                                         موفق باشید                                                 شهریاری

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:57  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

امتحان دینی سال سوم راهنمایی                      تاریخ:.../١٠/١٣٩٠                                 نام:             وقت:٦٠دقیقه                                      نوبت اول        

 

                                        ......... .مدرسه:.....................کلاس                              نام خانوادگی:

 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

 

 

ردیف

٢نمره

آيه ي زير را ترجمه كنيد.

 

اِنَّ الّذينَ قالوا ربُّنا اللهُ ثمَّ استَقاموا فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَ لا هُم يَحزَنون.

 

 

١-

٥/.نمره

در مقابل جمله صحیح علامت (ص)  ودر مقابل  جمله غلط (غ) بگذارید.

 

                                                                          5الف) منظورازابرار همان کافران می باشند.

                         5ب) نتیجه پیمان عقبه دوم قتل پیامبر (ص) بود

٢-

١نمره

مفاد نخستين پيمان در عقبه چه بود؟

 

 

٣-

١نمره

اولين چيزي كه در قيامت محاسبه مي شود .......... و زيباترين چيزي كه انسان از اين دنيا با خود مي برد...................... مي باشد.

٤-

٥/١نمره

سه اصل اساسي كه همه ي پيامبران انسانها را به ايمان آوردن به آن فرا مي خوانند كدامند؟

 

 

 

٥-

٥/.نمره

- پيامبر موضوع هجرتش را با چه كسي در ميان گذاشت؟

  حضرت علي (ع) 5   ا بوبكر  5              عبدالله  5             هيچكدام 5

 

٦-

٥/.نمره

بهترين هجرت ها هجرت از ...... و .......  و بالاترين جهاد ها جهاد با..... . ...  و .... ....  مي باشد.

 

٧-

٥/.نمره

پيامبر هنگام مهاجرت از مكه به مدينه چه مدت و در كجا پنهان بود؟

5 ٣سال غار ثور 5   ٣ شبانه روز غار ثور   5  ٣ سال غار حرا 5 ٣  روز غارحرا   

٨-

٥/.نمره

تفاوت انسان با ديگر موجودات در كدام موارد زير مي باشد؟

    قدرت تفكر  5         تصميم گيري 5          اختيار 5      همه ي موارد 5

 

٩-

٥/.نمره

ارتباط مخصوصي كه ميان علت و معلول بر قرار است چه نام دارد؟

      الف: علت 5           ب: عليت  5       ج : معلول 5           د : پديده   5

١٠-

٥/.نمره

همه ي بهشتيان از نظر كدام گزينه با يكديگر متفاوت هستند؟

   5           همه موارد 5         ميزان خلوص 5   مقدار اعمال صالح  5  ميزان ايمان

١١-

١نمره

برهان  نظم را تعریف کنید ؟

 

 

١٢-

١نمره

دلیل پیراستگی پیامبران از گناه  چیست ؟

 

 

١٣-

١نمره

چگونه  می فهمیم که همه ی انسان ها با قانون علیت آشنا  هستند ؟٢مورد

 

 

 

٢نمره

چهار چیز مهمی که بنا بر فرمایش  پیامبر (ص) در روز قیامت مورد محاسبه قرار می گیرند  کدامند؟

 

١نمره

دو نمونه از امداد های غیبی در واقعه هجرت را نام ببرید؟                                                                                                                                                                                                        

 

٢نمره

در مورد کلمات زیر به اختصار توضیح  دهید.

 

                                                              قصاص:                                                                برهان:

 

                                                  استنباط:                                             علم اصول:

 

٥/١نمره

مبدأ تاريخ اسلامي چيست؟و چرا اين مبدأ را براي تاريخ اسلام برگزيده اند؟

 

 

 

 

١نمره

چرامردن برای ما ناپسنداست؟(پاسخ ابوذر)

 

 

 

٥/.نمره

روزفصل یعنی چه؟

 

موفق باشید                                                                                                                                                                                                                         شهریاری

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:56  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام:                               امتحان پیام های آسمان دوم راهنمای                                              تاریخ:..../١٠/١٣٩٠  

 

وقت:٥٠دقیقه                                                                                                                                                                          نام خانوادگی:                              شماره: ....              نوبت اول:مدرسه راهنمایی...............    

 

بارم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

 

ردیف

٥/نمره

ترجمه آیه زیرراتکمیل کنید.

أقم الصَلاةَ اِنَّ الصَلاةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَر.

نمازرابه پاداریدکه بدون شک نماز............................................

 

١-

٥/.نمره

این سخن ازکیست؟«فرصت هامانندابرمی گذرند ،پس فرصت های خوب راغنیمت شمرید.»

             5    حضرت محمد(ع)   5    امام صادق (ع)  5   حضرت علی (ع)

٢-

٥/.نمره

یکی ازمهمترین وساده ترین راه های استعانت ازخداوند ................................است.

٣-

٥/.نمره

تنها راه رسیدن به دنیاوآخرت ..........................است.

٤-

٥/.نمره

پیامبراکرم(ص): بخشی ازثواب نماز همه نمازگزاران ازآن................است که مردم باصدای اوبه نماز ایستاده اند.

 

٥-

٥/.نمره

دومورد ازفوائد روزه رانام ببرید.

 

٦-

١نمره

مرگ برای چه کسانی وحشتناک وناخوشایند است؟چرا؟

 

 

٧-

١-نمره

توضیح دهیدکه اقامه به موقع نماز،چگونه انسان رابه بهشت می رساند؟

 

                                                    

 

٨-

٥/.نمره

چرابهلول هرگزچیزی ازهارون درخواست نمی کرد؟

 

 

٩-

١نمره

توضیح دهید که راهنمایی های پیامبران چگونه باعث خوشبختی انسان ها دردنیاوآخرت

 

 می شود؟

 

١٠-

١نمره

آیانعمت عمربه تنهایی برای خوشبختی مادر دنیاوآخرت کافی است؟

 

 

١١-

١نمره

باتوجه به سخن حضرت علی(ع) دلیل آفرینش شگفتی های بی پایان درآسمان وزمین چیست؟

 

 

١٢-

١نمره

خداوندحکیم چه کسانی راازچهارپایان نیزگمراه ترمعرفی می کند؟ چرا؟

 

 

١٣-

٥/.نمره

چگونه ازخداوند یاری بخواهیم؟            ١-....................  ٢-...................

 

١٤-

موفق باشید

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:55  توسط اسدالله شهریاری  | 

امتحان عربی نوبت اول                                           تاریخ:٦/١٠/٩٠                                                  نام

نام خانوادگی :                        شماره.........  مدرسه راهنمایی........                                  وقت:٥٠ دقیقه

بارم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالات

ردیف

۲ نمره

معنی لغات زیر را بنویسید

 سَفینة (               )  سفره (          ) غَزالَة (                ) نَدامَة (               )  گنج (                )

 

                         تَوَهُّم (                  )   درخت (                )   نَملَة   (             )

 

١-

٥/نمره

برای سئوال در مورد اشخاص از کلمه      .......      استفاده می شود

 

٢-

۱ نمره

هم خانواده ي كلمه ي ( واسَع ) را در آيات ذيل پيدا كنيد و بنويسيد. 

 

وَسِعَ كُرسـيُّهُ السَّماواتِ وَ الاَرْضَ . رَبُّكُمْ ذُو رَحمَة واسِعَة.  (            )    (                )

 

٣-

٣نمره

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 

الف ) الکَنزُ تَحتَ تِلکَ الخَرِبةِ  .  

 

ب )   الهُدْهُدُ : اَلْأَ فضَلُ صاحِبُ الصّفاتِ الحَسَنَهِ .

 

ج )   هَذِهِ بِرْكَةٌ صَغيرَةٌ. ذالکَ لَحمُ طیرٍ

 

٤-

۱ نمره

جمله های زیر را به عربی برگردانید :

 

این چیست ؟ این کشتی است .

 

٥-

٧٥/.نمره

در مقابل جمله صحیح ( ص ) و در مقابل جمله غلط  ( غقرار دهید

  الف) هذا بحر  (   )      ب) هذا سّیارة (   )        ج) هذه مسجد  (  )

 

٦-

٥/.نمره

جای خالی را با یکی از کلمات داده شده پر کنید

 

            ...... هذا کتاب؟  نَعم هذا كِتابٌ . ( مَنْ – ما – هَلْ )

 

 

٧-

۲ نمره

با توجه به كلمه ي داده شده سؤال و جواب مناسبي با يكي از كلمات پرسشي  مَنْ ، مَا 

 

بسازيد ، سپس پاسخ دهيد. 

 

ساعة

 

طالِب

 

     -------؟   ------             

------                  -------؟

 

 

   -----        ------- .

 

------             ------- .

 

٨-

٥/.نمره

كلمات داده شده را همراه با ( ة )  بنويسيد .

 

 مُومِنٌ (                ) طَبيبٌ (                 )

 

٩-

١نمره

اولِ دو كلمه ي داده شده « ال » بگذاريد و با حركت گذاري مناسب مشخص كنيد كداميك شمسي و كداميك قمري است.؟ ۱نمره

             جِدار (                            )  نور (                                   )

 

١٠-

٧٥/.نمره

غلطهاي موجود در جمله هاي داده شده را تصحيح كنيد :

 

الف :ما  ذلِكَ ؟ تِلْكَ صُورَةٌ . (۱ غلط )            (                     )

 

   (             )      (                 )      ب : هذا الْحَمامَةُ فِِي هَذَا الْغابَةِ . ( ۲ غلط )

١١-

۱ نمره

جاهاي خالي را با كلمات مناسب داده شده پر كنيد .

                                 ( أيْنَ – هُوَ – هَذِهِ – لا )

 

الف : مَا هَذِهِ ؟ ----- فَراشَةٌ .                ب : ----- المُعَلِمُ ؟ اَلْمُعَلِمُُ فِي المَدرَسَةِِ .

 

 ب : مَنْ  ----- ؟ هُوَ زارِعٌ .                ج :  هَلْ هذا كِتابٌ ؟ ------ هذادَفتَرٌ .

 

١٢-

٥/.نمره

در ميان هر دسته از كلمات يك كلمه با بقيه نا هماهنگ است ،آن را مشخص كنيد.

 

الف : نَافِذَة 5 مَدينَة 5 مَلِك 5 ساعَة 5      ب :  فوَْق  5 جَنْبَ  5 خَلْفَ5 هُوَ    5

 

١٣-

٥/.نمره

برای سؤال درموردمکان چیزی یاکسی ازکلمه ...........استفاده می کنیم.

١٤-

                                                                     موفق باشید                                           شهریاری

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:53  توسط اسدالله شهریاری  | 

موفق باشید

بسم الله الرحمن الرحیم

نام :

امتحان عربی :دوم راهنمایی  نوبت اول                       تاریخ:٦/١٠/٩٠                                                                                                  

                             

 

نام خانوادگی :                 شماره:.......... مدرسه راهنمایی...............                            وقت :٥٠دقیقه

٢نمره

معنی لغات زیر را بنویسید . ۲ نمره

 

خافَ (‌‌‌                  )    ِضیافةٌ (               )  َالِملْح (                   )  مُوَظّف (                     )

 

اَلحَريق (             ) لاشَیءَ (                  ) الکُحول   (                )  كلاغ (                ) 

 

١-

٤نمره

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ

ب: فَقَدَ رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً      

دنَحنُ هَرَبنا فی ظُلمَتِ الیلِ   

٢-

٥/.نمره

کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ .      

مفرد مذکر غا یب  5             مفرد مؤنث غا یب  5

 

مفردمذکر مخاطب  5            مفردمؤنث مخاطب  5                                                                                                    

                                                                           

٣-

٧٥/.نمره

جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :   

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                          )

٤-

٧٥/.نمره

غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .   

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکِ .

٥-

١نمره

جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید .

 

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ )

 

ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ )

٦-

٥/.نمره

هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.

           

  رَجَعَ

 

              اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَيهِ راجِعونَ (‌                 )

٧-

١نمره

 براي هر ضمير فعل ماضي مناسب بنويسيد.  ۱ نمره

 

             الف) اَنتَ ........      (  كَتَبَ  )                ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )

 

٨-

۱ نمره

در جاي خالي ضمير مناسب قرار دهيد .                                                              

     الف) .....   كتَبنَ الدَرسَ .                         ب ) ......  جَلَستُ

 

  ج )......   نَدِمتُم .                                   د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ   للهِ

٩-

١نمره

در جاي خالي فعل ماضي مناسب بنويسيد.

 

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ )                  ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ )

 

١٠-

٥/.نمره

پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید .

  ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

 

ج )     هَل خَرجتُم مِن الصَف ؟              نَعَم،..............الله َ.

 

١١-

۱ نمره

صیغه ی فعل های زیر را بنویسید. 

 الف ) سَمِعتُم   ( صیغه :.....................) ب ) جَلِستُ  ( صیغه  :......................)

 

١٢-

٥/.نمره

از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید .

                                  (سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا )

 

الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟                 ب  )   .......  هُدی لِلهِ .

١٣-

 

٥/.نمره

متناسب باضمیرداده شده کلماتی راکه زیرآن هاخط کشیده ،تغییردهید.

      (اَنتُنَ )      ــ انتُما شَکَرتُما رَبَّ العالَمین.

 

١٤-

شهریاری

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:52  توسط اسدالله شهریاری  | 

  
 

بارم بندي نمرات عربي سال اول نوبت اول(تا آخر صفحه 57)

1

ترجمه لغت(شامل ترجمه عربي به فارسي و بالعكس و استفاده از تصاويرو...)

1/5

2

ترجمه عربي به فارسي از متن دروس و پرسش ها

4

3

ترجمه جمله فارسي به عربي


۱

4

اسم اشاره(شامل كاربرد صحيح-دور و نزديك-مذكر و مؤنث و استفاده از تصاوير و ....).

2

5

ادوات استفهامي(شامل جمله سازي – كاربرد صحيح آنها و استفاده از تصاوير و ...).

2

6

تصحيح اغلاط

1

7

جايگزيني كلمه در جمله و ايجاد تغييرات لازم

1

8

تشخيص كلمات مذكر و مؤنث و تبديل آنها

1

9

تكميل كنيد(استفاده از مباحث نكته ها و تشخيص و كاربرد اسماء استفهامي)

5/.

10

الدراسات القرآنيه

1

جمع نمرات 15

                                  

                             نمرات شفاهي

1       

قرائت شامل (خواندن صحيح عبارتهاي متن)

2

2

ترجمه جملات و عبارات و لغات كتاب

1

3

نمايش به عربي- تهيه روزنامه ديواري مرتب بودن دفاتر و كتب درس عربي)

2

 

 

بارم بندي نمرات عربي دوم نوبت اول تا آخر صفحه 72

1

ترجمه لغت(شامل ترجمه عربي به فارسي و بالعكس و استفاده از تصاويرو...)

1

2

ترجمه عربي به فارسي از متن دروس و تمارين

4

3

استفاده از مطالب سال اول شامل(اسماء استفهامي و اسماء اشاره و ...)

1

4

استفاده از مطالب سال اول شامل(مفرد- مثني –جمع و اقسام كلمه و ....)

1/5

5

فعل ماضي شامل ( ساخت فعل از ريشه و ...)  و  تبديل افعال (مذكر و مؤنث و مفرد و مثني و جمع و ...) و جايگزيني فعل مناسب (با توجه به ضمير و ...) و ترجمه عربي فعل در جمله

4

6

الدراسات القرآنيه

۱/۵

7

درك مطلب

1

8

تشخيص اغلاط

1

جمع نمرات

15

نمرات شفاهي

1

قرائت شامل (خواندن صحيح عبارتهاي متن)

2

2

ترجمه جملات و عبارات و لغات كتاب

1

3

فعاليتهاي آموزشي در طول نوبت اول شامل (ساخت وسايل كمك آموزشي-اجراي سرود-اجراي نمايش به عربي- تهيه روزنامه ديواري –مرتب بودن دفاتر و كتب درس عربي)

 

2

          

          بارم بندي نمرات عربي سوم نوبت اول تا آخر صفحه 96

1

ترجمه لغت

1

2

ترجمه عربي به فارسي از متن و دروس

4

3

جمله فارسي به عربي

5/.

4

وزن كلمات

1

5

ماضي و مضارع

2

6

فعل امر

1/5

7

ماضي و مضارع منفي

1

8

تشخيص اغلاط

1

9

فعل نهي

1

10

درك مطلب

1

11

الدراسات القرآنيه

1

جمع نمرات 15

                                                     نمرات شفاهي

1

قراءت شامل (خواندن صحيح عبارتهاي متن)

2

2

ترجمه جملات و عبارات و لغات كتاب

1

3

فعاليتهاي آموزشي در طول نوبت اول شامل (ساخت وسايل كمك آموزشي-اجراي سرود-اجراي نمايش به عربي- تهيه روزنامه ديواري –مرتب بودن دفاتر و كتب درس عربي)

 

2

       
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:27  توسط اسدالله شهریاری  | 

   

بودجه بندي درس عربي اول راهنمايي

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

الدرس الاول

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الثّاني:هَذَا كِتَاب

ارزشيابي و حل تمارين

آبان

الدرس الثالث

النمله في الحديقه

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الرّابِع:في الْحَديقَه

ارزشيابي و حل تمارين

آذر

الدرس الخامس: مَنْ اَفْضَل؟

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ السّادِس:اَيْنَ الْكَنْز؟

ارزشيابي و حل تمارين

دي

الدرس السابع:تمارين عامه

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

اَلدِِّْرسُ الثّامِن:نَدامَهُ الْغُرور

ارزشيابي و حل تمارين

اسفند

اَلدِِّْرسُ التّاسِع:اَلْجَمْعُ السَّالِم

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الْعَاشِر:سَعيدُ يَرْسُمُ

ارزشيابي و حل تمارين

فروردين

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

اَلدِِّْرسُ الْحَادِي عَشَر

ارزشيابي و حل تمارين

ارديبهشت

اَلدِِّْرسُ الثَّانِي عَشَر

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

ارائه نمونه سوال ، مرور و رفع اشكال

ارزشيابيبودجه بندي درس عربي دوم راهنمايي

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

الدرس الاول

اَلصِّدْقُ وَالْمَكْر

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الثّاني:هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَان اِلَّاالْاِحْسَان؟

ارزشيابي و حل تمارين

آبان

الدرس الثالث

نَتِيجَةُ الْعَمَل

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الرّابِع:اَلْحَرِيق

ارزشيابي و حل تمارين

آذر

الدرس الخامس

اَيْنَ الرِّسَالَه؟

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ السّادِس

اَلْمُهِمَّةُ السِّرِيَّة

ارزشيابي و حل تمارين

دي

الدرس السابع

اَلسَّمَكَةُ السَّعِيدَة

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

اَلدِِّْرسُ الثّامِن

اَلرَّبِيعُ وَالْاَطْفَال

ارزشيابي و حل تمارين

اسفند

اَلدِِّْرسُ التّاسِع

طُوبَي لَكَ

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الْعَاشِر

مُؤْمِنَةُ آلِ فِرْعون

ارزشيابي و حل تمارين

فروردين

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

اَلدِِّْرسُ الْحَادِي عَشَر

مَنْ يَحْفظُ يوسُف

ارزشيابي و حل تمارين

ارديبهشت

اَلدِِّْرسُ الثَّانِي عَشَر

تمارین عامه

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

ارائه نمونه سوال ، مرور و رفع اشكال

ارزشيابيبودجه بندي درس عربي سوم راهنمايي

ماه

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

الدرس الاول

اَلْقَصْرُ الزُجَاجِي

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الثّاني

 اِسْتِرَاقُ السَّمْع

ارزشيابي و حل تمارين

آبان

الدرس الثالث

اَلرَّاعِيَةُ الصَّغِيرَة

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ الرّابِع

اَصْحَابُ الْكَهْف

ارزشيابي و حل تمارين

آذر

الدرس الخامس

اَلْبُسْتَان ُالْمَحْروق

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

اَلدِِّْرسُ السّادِس:لَا تَيْاَس

ارزشيابي و حل تمارين

دي

الدرس السابع

اَلسَّمَكَةُ السَّعِيدَة

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

الدرس السابع:آه...بُنَيَّتِي

ارزشيابي و حل تمارين

اسفند

ارزشيايي

بررسي و حل تمارين و ارزشيابي

بررسي و حل تمارين

ارزشيابي

فروردين

تعطيلات نوروزي

تعطيلات نوروزي

اَلدِِّْرسُ التَّاسِع:مَلَابِسُ الْعِيد

بررسي و حل تمارين

ارديبهشت

ارزشيابي

تمارين عامه اَلدَّرْسُ الْعَاشِر

رفع اشكال و ارائه نمونه سوال

ارزشيابي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:45  توسط اسدالله شهریاری  | 

بسمه تعالی
                                               
                                                           شهرستان :
نام و نام خانوادگی:                        نام پدر :                            نام درس:              مدت جلسه:
نام آموزشگاه:                         پایه تحصیلی:                       تاریخ امتحان:                     صفحه: 1
«آرامش آن است که بدانی در هرگام دست تو در دست خداست ، لحظه هایت آرام»
                            « این آزمون مشتمل بر    15    سؤال و در دو صفحه می باشد» بارم

 1 پیام آیه شریفه «وََسَعَ کُرسیهُ السَمواتِ وَالاَرض وَلا یَؤُ دُه حِفظَهُما وَهُوَ العلی العظیم»بیان کننده ی چه مطلبی است؟  

2 گزینه صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.
*-شاگردان امام جعفر صادق (ع) چند نفر بودند؟
الف- 400 نفر                 ب- 4000 نفر                   ج- 40000 نفر                          د- 40 نفر
                           +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
** این سخن پیامبر (ص) در مورد چه کسانی بیان شده است؟ «فرشتگان بالهایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیرپای اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد».
الف- مادران                                                                   ب- کسانی که در راه خدا جهاد می کنند .      
ج- کسانی که  به دنبال فراگیری دانش هستند.                       د-کسانی که نماز می خوانند.
                        ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*** جمله «شکر نعمت آن است که از چیزهایی که خداوند حرام کرده است دوری کنیم». از کیست؟
الف – امام صادق (ع)               ب- امام باقر(ع)                  ج- امام رضا(ع)                  د- پیامبر(ص)
                      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**** ایجاد خندق به دور شهر مدینه برای دفاع از شهر در مقابل کفار پیشنهاد چه کسی بود؟
الف- ابوذر                 ب- حضرت علی (ع)                         ج- پیامبر (ص)               د- سلمان فارسی
***** مراحل رشد انسانها در کدام گزینه صحیح می باشد.
الف- رشد جسمی ،عقلی، اخلاقی                                              ب- رشد جسمی ،روحی، روانی
ج- رشد عقلی، اخلاقی، روانی                                                 د- رشد جسمی ،عقلی، روحی


3 صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را با علامت (×) مشخص کنید.
الف- احکام اسلام فقط برای حفظ سلامتی ما بیان شده است.           ص                   غ
ب- ضرب المثل « خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند » اشاره به عاقبت دروغگویی است.   ص              غ
ج- منظور پیامبر (ص) از هم نشینی با مرده ها هم نشینی با کسانی است که در راه خدا جهاد می کنند ص        غ


4 کدام یک از پاسخهای گرده (ب) با سؤالات گروه (الف) متناسب است. آنها را به هم وصل کنید.
                          گروه الف                                                                 گروه ب
# ساده ترین نوع تشکر                                                                           روزه گرفتن
#  کارهای نماز را بدون فاصله انجام دادن                                                   شکر عملی
# از تمام نعمت ها و سرمایه هایمان در مسیر رشد استفاده کنیم.                       نماز خواندن
#  بهترین راه تشکر از خداوند                                                                  شکر عملی
                                                                                                         موالات


ردیف                                                              صفحه دوم بارم
 5 جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) دو سرباز نفوذی شیطان ................  و .......................... هستند.
ب) عذابهای جهنم را ........................... به وجود آورده است.
ج) در رکعت های اول و دوم هر نماز ، خواندن سوره های .................. و ...................... واجب است.
د) حضرت نوح ................................ سال به هدایت قوم خویش پرداخت.

6 حضرت زهرا (س) با سه ویژگی معرفی شده است. آن سه  کدامند؟
1- ...........................                    2-  .................................                    3- ...............................

7 بنا به فرموده پیامبر (ص) سه خصوصیت است که« اگر در کسی باشد ، منافق است هر چند نماز بخواند و روزه بگیرد و خودش را مسلمان بداند...» آن سه را نام ببرید.
1- ........................    2- ..............................    3- ..............................

8 ارکان نماز چند تاست ؟ آنها را نام ببرید.


9 سه نمونه از مطهرات را نام ببرید.    
1- ……………….        2-  ………………..        3- …………………

10 دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید؟


11 دنیا مزرعه آخرت است ، یعنی چه؟


12 چرا گناهکاران و نا سپا سان از مردن وحشت بیشتری دارند ؟ توضیح دهید.13 چه چیز موجب شد که حضرت موسی (ع) زندگی راحت قصر را رها کرده و به مبارزه با فرعون بپردازد.

14 جوانان مکه برای مبارزه با ظلم و ستم چه پیمانی بستند؟ و تعداد آنها چند نفر بودند؟


15 بنا به فرمایش امام رضا (ع) ارزش نماز جماعت چقدر است؟  تو ضیح دهید.+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:28  توسط اسدالله شهریاری  | 

 

                                      پاسخ سئوالات درس    اول

(ج سوال 1)

             علم ودانش بينش وشناخت مارادرزندگي زياد مي كند

             ووجود آن درانجام كارها باعث موفقيت و پيروزي ماخواهد شد

(ج سؤال 2 )

دليل عقب ماندگي غفلت آنان درعمل به سفارشات پيشوايان دين دركسب علم ودانش مي باشد

(ج سؤال متن كتاب ص 5)

به دليل ارزش وجايگاه علم وعلم آموزي است كه در رديف ارزشمندترين عبادت ها قرار گرفته است

درس دوم

 ۱-منظور از کلمه رشد چیست؟

افزایش توانمندیهای انسان نسبت به گذشته

۲-ما چگونه میتوانیم شکرنعمت های خداوند رابه جابیاوریم؟

-استفاده ی صحیح ازنعمت ها

-محافظت ازآنها

3-به نظر شما رشد جسمي ماچگونه مي تواندبه رشد عقلي ماكمك كند؟

رشدعقلي واخلاقي كاملابه توانمندي هادررشد جسمي ماارتباط دارد چراكه عقل سالم دربدن سالم مي تواندانسانرا ازنظررشدعلمي به بالاترين درجات برساند.

4- آيارشد عقلي مامي تواندبه رشداخلاقي ماكمك كند؟مثالي بزنيد .

رشد بيشتر عقلي وعلمي نتيجه اش رشداخلاقي درانسان هاست كمك به دوستان وهمكلاسي هايمان درانجام تكاليفشان مي تواند ازنظر رشداخلاقي بماكمك كند.


درس ۳

جواب سؤال 1 –چون خداوند مارادوست دارد نگاهش به مانگاه لطف ومحبت است اوهمواره ناظربراعمال ماست.

جواب سؤال 2- سلامتي مابه خطر مي افتد.

جواب سؤال3- خير انسان هادرهمه مراحل زندگيشان به خدا نيازمندند.

جواب سؤال4- به دليل بي دقتي  وياسهل انگاري ويا حتي ازسر ناداني خودشان رادربرابرحوادث قرار مي دهند.

جواب سؤال5- حالاكه مي دانم خداوند همواره مرا مي بيند پس من هم بايدمواظب اعمال ورفتارم باشم ودر انجام اعمال نيك سعي كنم.

 

سؤالات درس 4

1-شكر عملي چيست؟

ازتمامي نعمت هاي خدا براي رشد بيشترمان استفاده كنيم مثلاازنعمت سلامتي بدنمان در جهت كمك به ضعيفان ومحروماناستفاده كنيم كه نتيجه اش رشد اخلاقي ومعنوي ما مي شود

2-مهمترين فايده ي نماز خواندن را توضيح دهيد.

وقتي نماز مي خوانيم به ديدار خدامي رويم       بااو سخن مي گوييم   اونيزحرف هاي مارامي شنودوبه ماتوجه مي كند

3-حضرت علي (ع)درباره دوست داشتني ترين كارهانزد خداوند چه مي فرمايد ؟

دوست داشتني ترين كارها نزد خداوندبلندمرتبه نمازخواندن است

پاسخ سوالات درس    5  

1-اركان نماز چندتاست؟  5تا

نيت   قيام  تكبيرة الاحرام  ركوع  سجود

2-فرق ميان اركان وغيراركان درنماز چيست؟

اركان نماز اگرخوانده نشود به هردليلي نماز باطل است

غيراركان اگر فراموش شود يابه اشتباه اضافه انجام دهد نماز باطل نمي شود

3-چگونه مي توان احكام نمازبا مراجعه به كتب توضيح المسائل مراجع تقليد

پاسخ سوالات درس 6

1-انسانهابه نتيجه ي اعمال خوب وبد خود نمي رسيدند

-زندگي خوب وزندگي بد هيچ تفاوتي باهم نداشت

يازحمت ها وخدمت هاو عبادت هايمان بي نتيجه مي شد

2- جواب صفحه 44 كتاب

3-يعني هرچه امروزاعمال خوب وبدانجام دهيم  نتيجه ي اعمالمان رادرآخرت برداشت خواهيم كرد

 

 

پاسخ سوالات درس 7

1-جهنميان با اعمال بدخود

2-صفحه ي 55كتاب

3- خير نعمت هاي بهشتيان ازنظرمقدار اعمال نيك ونيز لطف وبخشش خداوند بايكديگر متفاوت اند

 

سؤالات درس هشتم

1-چه كساني مي توانند درپيمودن راه هاي سخت وطولاني راهنماي ديگران باشند؟چگونه؟

1-خودشان راه درست را به خوبي بشناسند وازمشكلات وخطرات آن آگاه باشند.

2-با دلسوزي و مهرباني هرچه رامي دانند دراختيارمردم قراردهند و براي راهنمايي آنهاازهيچ تلاشي دست برندارند.

2-چگونه مي توانيم ازخداوند به خاطرنعمت بزرگ پيامبران تشكرعملي كنيم؟

عمل به راهنمايي هاي پيامبران و دستورات آنها.

3-به نظرشمااگركسي به راهنمايي فرستادگان الهي توجه نكندچه سرنوشتي خواهد داشت؟توضيح دهيد.

ازنعمت هاي بهشتي بي بهره خواهندشد   به بهشت نمي رود    ضررمي بيند    هدايت نمي شود.

 

سؤالات درس نهم

1-داشتن الگوهاي مناسب چه فايده اي براي مردم دارد؟

موجب زيبايي زندگي مي شود   زندگي خوب سعادت وخوشبختي رابه همراه دارد

2-به نظرشماچراپيامبراكرم(ص)زيباترين وكاملترين سرمشق خداوندمهربان براي راهنمايي انسان هاست؟

چون بفرموده ي خدااواسوه ي حسنه ونمونه ي كامل انسان هاست.

3-چه چيزي موجب شد كه حضرت موسي زندگي راحت قصررارهاكرده وبه مبارزه بافرعون بپردازد؟

دلسوزي به ديگران

اونمي توانست سختي هاومشكلات مردم مصرراببيندوسكوت كند.

 

 

خودت را امتحان کن در س دهم

 

 

1-شجاعت چیست؟

روحیه ای که باعث می شود انسانها در راه رسیدن به اهداف والا و ارزشمند خود از هیچ خطری نترسند و به استقبال سختی ها و تنگناها بروند.

 

2-اگر یکی از دوستان ما کار نادرستی انجام دهد و گناهش را به گردن دیگری بیندازد، اگر ما انسان شجاعی باشیم چه می کنیم؟

 شهادت می دهیم که این گناه را خودش انجام داده است و شخص دیگر را از این اتهام پاک می دانیم.

حقيقت رابصورت مناسب بيان مي كنيم.

3-چرا به شهیدان احترام می گذاریم؟

 زیرا آنان برای خدمت به دین و جامعه ی خود از مال ، سلامتی ، خانواده و حتی از تن و جان خود گذشتند و با فداکاری خود نگذاشتند دین خدا را فراموش شود.

4- با استفاده از عبارات زیر ، حدیث را کامل کنید:

 مساوی است-علم-با یکدیگر-و شجاعت- همه ی ما امامان،

 

حضرت امام محمد باقر (ع) می فرمایند: علم و شجاعت همه ی ما امامان با یکدیگر مساوی است....

 

 

خودت را امتحان کن درس یازدهم

 

1-از این جمله حضرت زهرا (س) چه درسی می گیریم؟

«اول همسایگان بعد خودمان»   ايثار وازخود گذشتگي

الف)می آموزیم که ما ابتدا برای حل مشکلات دیگران دعا و تلاش کنیم و نیازهای دیگران را بر خودمان مقدم بداریم.

 ب) می آموزیم که هرگز خود خواه نباشیم که همه چیز را برای خود بخواهیم بلکه خیر خواه دیگران نیز باشیم.

ج) این مطلب اهمیت حق همسایگی را نیز می رساند ، زیرا همسایگان بر گردن انسان حق دارند .پس حداقل با دعا کردن می توانیم حق همسایگی را ادا کنیم

2-پسران و دختران برای حفظ حیا و عفت ، چگونه باید در جامعه ظاهر شوند؟

آنها بایستی از خودنمایی و نگاه های ناروا به یکدیگر بپرهیزند و با رعایت کامل عفاف و حجاب در جامعه حاضر شوندو به وظایف خود عمل کنند.

 

 

 

خودت را امتحان کن درس دوازدهم

 

1-با توجه به سخن امام حسن (ع) مردم چه زمانی به ارزش نعمت های خداوند پی می برند؟

 زمانی که آنها نعمت ها را از بین ببرند.

2-چرا خداوند بعضی چیزها را حرام و بعضی چیزها را حلال  قرار داده است؟

 خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی جسم و روح مردم زیان آور بوده و باعث هلاکت و نابودی آن ها می شود حرام دانسته و آن چه برای سلامتی جسم و روح مردم مفید بوده است را حلال کرده است.

 

خودت را امتحان کن درس سیزدهم

 

1-سه نمونه از چیزهای نجس را نام ببرید.

 ادرار و مدفوع انسان و حیوانات حرام گوشت- خون انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند- سگ

2- اگر لباس شما خونی شود چگونه آن را پاک می کنید؟ توضیح دهید.

 ابتدا خود نجاست یعنی خون را برطرف می کنیم – سپس جای آن را با آب می شوییم تا پاک شود .

3- نور آفتاب در چه شرایطی می تواند زمین و یا دیوار نجس را پاک کند؟ اگر در و دیوار خانه یا زمین نجس شده باشد و بعد از برطرف کردن خود نجاست هنوز خیس باشد ، اگر نور مستقیم آفتاب  به اآن بتابد و آ ن را خشک کند ، پاک می شود.

 

خودت را امتحان کن درس چهاردهم

 

1-دشمنان خارجی در چه صورتی می توانند ما را شکست دهند؟

در صورتی که بین ما نفوذ کرده و با دادن اطلاعات غلط و فریب مردم ، ایجاد ترس و وحشت کنند و در نتیجه با ایجاد تفرقه و اختلاف ، اتحاد ما را از بین ببرند.

2-چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟

 زیرا کسی که دچار شتاب زدگی شود، نمی تواند خوب فکر کند و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می ماند و هر تصمیمی که می گیرد می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.

3- دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.

(تهيه برنامه وعمل به آن)

الف) کارهایمان را برنامه ریزی کنیم و سعی کنیم کارهای مهم تر را به موقع و با دقت انجام دهیم تا با مشکلات دوباره کاری روبه رو نشویم.

 ب) هر گاه تصمیم گرفتیم کاری را انجام دهیم اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیشیم . اگر دیدیم نتیجه ی خوبی دارد آن را انجام دهیم و اگر دیدیم نتیجه اش تباهی است ازآن کار صرف نظر کنیم.

4- توضیح دهید که شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟

 انسان تنبل بدون اینکه برای هدف درستی تلاش کند ، عمر، سلامتی و بقیه ی نعمت های ارزشمند خداوند را بیهوده هدر می دهد ، او در درس خواندن کوتاهی می کند در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند ، نمازش را به موقع نمی خواند در نتیجه هم دنیای خود را از دست می دهد زیرا دوستانش را از دست داده و اززندگی کردن لذت نمی برد و آخرت خود را از دست داده زیرا هم با تنبلی خود باعث آزار دیگران شده و هم باعث هدر دادن نعمت های ارزشمند خداوند که در روز قیامت در مقابل آن پاسخگو می باشد ، شده است.

خودت را امتحان کن درس پانزدهم

1-چرا هم نشینی با کسانی که به دستورات الهی پایبند نیستند ، مانند هم نشینی با مرده هاست؟

چون پیامبر (ص) فرموده اند- زیرا هم نشینی با کسانی که به دستورات الهی پایبند نیستند ، دل را تاریک و سیاه می کند و می میراند و یعنی دل آنها به خاطر انجام گناهان  بسیار همانند سنگ می شود و دستورات الهی در آن راه پیدا نمی کند.

جواب دوم:چون چنين دوستان هيچ تاثير مناسبي ازنظراخلاقي روي مانمي گذارندكساني كه به دوستي خداوفادار نيستندچگونه مي توانند بر دوستي برما وفدار باشند.

2- به نظر شما چه کسانی می توانند در انتخاب دوستان خوب به ما کمک کنند ؟

 توضیح دهید.کسانی که به دستورات الهی و دینی پایبند

هستند- کسانی که از تجربه ی بیشتر برخوردار ند مثل پدر ، مادر و معلم – کسانی که دلسوز و خیر خواه ما هستند – کسانی که عاقل و دوراندیش هستند.

3-شما چگونه می توانید دوست خوبی برای دیگران باشید؟ در سخن هایمان صادق و راستگو باشیم – زمانی که در حل مسائل درسی از ما کمک می خواهند به آنها کمک کنیم- رازدار باشیم- وقتی کار خوبی انجام دادند آنها را تشویق کنیم و زمانی که کار بدی انجام دادند آنها را از انجام دوباره ی نهی کنیم. عيوب دوستان را به خودشان بگوييم .

خودت را امتحان کن درس شانزدهم

-ما در چه کارهایی نباید با یکدیگر همکاری کنیم؟

در گناه ودشمنی

2-چراخداوند مهربان نماز جماعت را بیش تر از نماز های فردی دوست دارد ؟

 

وقتی ما در صفهای منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به صورت هماهنگ به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیش تر به خدا توجه پیدا می کند و خدا مارا بیش تر دوست دارد.

3- نماز جمعه چگونه خوانده می شود ؟

 نماز جمعه 2 رکعت دارد که این دو خطبه به اضافه دورکعت نماز جمعه جایگزین نماز ظهر می شود.

4- به نظر شما چه کمک های دیگری می توانیم به مردم مظلوم فلسطین بکنیم؟

 برای رهایی  مردم مظلوم فلسطین از چنگال ظلم و ستم اسرائیل ، دعا کنیم- با نوشتن و چاپ مقاله یا داستان علیه اسرائیل و بر ملا ساختن ستم ها و جنایات آنان ، فریاد مظلومانه مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانیم- با نوشتن نامه به کودکان فلسطینی و دعوت آنها به صبر و مبارزه حمایت و همدردی خود را اعلام کنیم.

باهمدلي وهمياري درزمان سختي خاومشكلات ونيزكمك هاي مادي ومعنوي وبياد آنها بودن

5- این شعر سعدی را در چند سطر توضیح دهید.

 مورچگان را چو بود اتفاق  شیر ژیان را بدرانند پوست

اگر تمامی مسلمانان جهان که در کشورهای مختلف پخش هستند و به تنهایی می توان مقابله با قدرتمندان ظالم را ندارند با یکدیگر متحد شوند و دست یاری به یکدیگر بدهند می توانند حتی در مقابل بزرگترین دشمن خود که آمریکا و اسرائیل می باشند بایستند و آنها را نابود کنند

.

خودت را امتحان کن درس هفدهم

 

 

-3 مورد از زیانهای پیمان شکنی را بیان کنید.

دروغ گويي – بدقولي – بي اعتمادي

خداوند انسان رادوست ندارد-مردم به فرد پیمان شکن اعتماد ندارند- دوستانش را از دست میدهد.

2-وفای به عهد و خوش قولی چه فوایدی دارد؟

 خداوند انسان خوش قول را دوست دارد ،چون وفای به عهد را در قرآن جزء ویژگی های مؤمنان رستگار آورده است- انسان خوش قول در نزد مردم احترام و اعتبار زیادی دارد و دوستان زیادی پیدا می کند- باعث جلب اعتماد دیگران می شودوخداوند آن رانشانه ايمان شمرده است .

3- دروغ نگفتن چگونه می تواند جلوی گناهان را بگیرد ؟

باانجام ندادن بعضي گناهان مثل دروغگويي مي توانيم جلوي بعضي گناهان را بگيريم دروغ نگفتن مانع رسوايي وآبرويي ما مي شود.

وقتی انسانی با خودش عهد می کند که دیگر دروغ نگوید ، زمانی که شیطان اورا برای انجام گناه وسوسه می کنداو به یاد قولی می افتد که خودش داده است پس اگر آن گناه را انجام دهد و انکار کند دروغ گفته است، در نتیجه برای این که دروغ نگوید، گناهی را مرتکب نمی شود.

4- اگر یک روز همه ی مردم تصمیم بگیرند دروغ بگویند ، چه خواهد شد؟

اعتماد انسانها نسبت به یکدیگر از بین می رود- آبرو و اعتبار انسانها نزد یکدیگر به خطر می افتد – باعث دل شکستگی می شود- باعث رسوایی و کدورت می شود .

انجام گناه دروغگويي براي همه آسان مي شود وگناه همه جارا فرا مي گيرد .

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:17  توسط اسدالله شهریاری  | 

ٍمجموعه سوالات پیام های آسمانی اول راهنمایی ‏

 

 

پاسخ سوالات درس اول

1- چون خدا مارا بیشتر از همه موجودات دوست دارد .

 

2- هر لحظه ممکن بود حادثه ای ناگوار برای ما پیش بیاید . مثل تصادف ؛ سقوط از بلندی  و غیره

 

3- خیر انسان در همه حال به خدا نیاز مند است

 

4- در حقیقت این افراد با اشتبا هات و گناهانی که انجام می دهند خودشان را از حمایت خداوند و فرشتگان محروم می کنند .

5- من هم تلاش می کنم خداوند از من ناراضی نباشد .

 

6- خدا همیشه مراقب ما انسانهاست

 

7- به دستور خداوند او را از این که در چاه بیفتد یا دیواری بر او فرو ریزد و یا این که حادثه بد دیگری دچار شود حفظ می کنند

8- هر کجا باشید خدا با شماست .

9- خداوند از همه آسمانه و زمین مراقبت می کند

10- درست

11- نادرست

12- درست

درس دوم :12-جدول را کامل کنید

نمونه کارها

با این کار  شکر کدام نعمت را به جا می آورد؟

نوجوانی که قران می خواند

چشم و زبان

کسی که برای نشاط و سلامتی مرتب ورزش می کند

سلامتی

دانش آموزی که به سخنان معلم گوش می دهد

گوش

کسی که به فقیرا و نیاز مندان کمک می کند

پول و ثروت

فرزندی که به پدر و مادر احترام می کند

پدر و مادر

پزشکی که دلسوزانه به بیماران خدمت می کند

علم و دانش

دانش آموزی که به دوستانش در مشکلات درسی کمک می کند

علم و دانش – دوستان

 

پاسخ سوالات درس دوم:

1- چشم -گوش – عقل – پدر و مادر – سلامتی –و........

 

2- عقل

3- بله ، مانند کسی که در صف نانوایی نوبت خود را به فردی پیر می دهد  یا کسی که از غذای خود به افراد گرسنه می بخشد

4- سه نوع – رشد جسمی- رشد عقلی – رشد اخلاقی

5- نعمت عقل و اندیشه

6- رشد عقلی

7- استفاد درست از نعمت های خداوند .

8-نه خیر باید از آنها به صورت درست و بجا استفاده کنیم  ودر گناهان استفاده نکنیم

9-رشد عقلی

10- رشد جسمی

11- عقلی

12-علم و دانش

درس سوم:

1- شکر عملی چیست ؟

2- مهم ترین فایده نماز خواندن را توضیح دهید ؟

3

نعمت خداوند

شکر نعمت

ناسپاسی نعمت

معلم

 

 

پیامبران

 

 

زبان

 

 

دارایی و مال و ثروت

 

 

گوش

 

 

 

 

پاسخ سوالات درس سوم

1- استفاده درست از نعمت های خداوند مثلاً استفاده از چشم برای مطالعه یا قران خواندن

2- نماز خواندن بهتریت را تشکر از خداوند است

3- دوست داشتنی ترین کارها نذد خداوند بلند مرتبه نماز خواند است

4- اگر سپاس گزاری کنید خداوند نعمتهایش را زیاد می کند

5- شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است دوری کنی

6- حرام کرده است

7- نماز خواندن

8- زبانی- عملی

9 –ج

 

درس چهارم :

1

پاسخ سوالات درس چهارم

1-پنج تا 1- نیت2- قیام 3-تکبیرة الاحرام4- رکوع 5- سجود

2- ارکان قسمت هایی از نماز است که اگر فراموش شود یا اشتباه شود نماز باطل است ولی اگر واجبات دیگر فراموش شود یا اشتباه شود نماز باطل نمی شود

 

3- نیت رکن و یک بار در نماز – رکوع رکن 2 بار – تشهد غیر رکن یک بار

 

4- از رساله مراجع تقلید یا پرسیدن از افراد آگاه

5- تا زمانی که مومن مراقب نماز های پنج گانه است تا در وقتش انجام دهد

6- امام باقر می فرماید نماز ی کهدر اول وقت خوانده می شود با شکلیب درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید تومرا خوب حفظ کردی خدا هم تورا حفظ کند

7- می فهمیم که نماز اول وقت بسیار ارزشمند است

8- درست

9-غلط

10- غلط

11-نیت        

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:59  توسط اسدالله شهریاری  | 

پیام های اسمانی دوم راهنمایی

درس یازدهم: شاخه ای از درخت بهشتی

اهداف کلی درس :

الف : آشنایی با سخاوت

            ب : آشنایی با تأثیر سخاوت در جامعه

             ج: ثمرات سخاوت برای خود و دیگران

             د : تقویت علاقه مندی با ضابطه برای سخاوت و بخشش اموال

چرا سخاوت خوب است ؟

الف : دیگران را خوشحال می کنیم .

ب : خودمان خوشحال می شویم .

ج : خدا را خوشحال می کنیم .

د : پاداش خداست و عمل به دستورات اوست .

ه : مال انسان زیاد می شود و نیازهای ما را برطرف می کند .

و : احساس آرامش می دهد و کینه ها را برطرف می کند .

خودت را امتحان کن :

1 . با توجه به حدیث رسول اکرم (ص) چه چیزی باعث نزدیک شدن انسان به خداوند و بهشت می شود ؟ نتیجة بخل ورزیدن چیست ؟ سخاوت ، دوری از بهشت است .

2 . آیا تنها انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند ؟ توضیح دهید ؟خیر ، هرکس به اندازة توانش می تواند بخشنده باشد و پول تنها جنبه سخاوت ندارد بلکه خوش خلقی و سلام کردن هم می تواند سخاوتمند باشد .

3 . اسراف در سخاوت یعنی چه ؟دو نمونه را بیان کنید ؟ یعنی زیاددادن بذل و بخشش کردن و بعد رجوع کردن به دیگران جهت قرض گرفتن و نداشتن پول برای امرار معاش زندگی

           

درس دوازدهم : عادت ها و آسیب ها

اهداف کلی درس : دشمن شناسی : الف : آشنایی با برخی موانع درونی مانند عادتهای ناپسند و راههای مبارزه با آنها

ب : آشنایی با ضرورت برنامه داشتن برای زندگی

ج : احساس نیاز نسبت به شناخت برخی موانع درونی همان عادتهای ناپسند

د: احساس بیزاری نسبت به دشمنان درونی(عوامل دوری از سعادت )

ه : بکارگیری توانمندیها در جهت برطرف کردن ضعف ها و کمبودها

                                               ایجاد تمایل

 مراحل ایجاد گستره عادت       تکرار و تمرین

                                                تعلیم و تفکر

عوامل مؤثر در شکل گیری عادت :

الف : محیط                          ب : دوستان                ج : رسانه                  د : مراکز آموزشی

ه : سن                                  و : جنسیت

راههای مقابله با بازیهای مخرب : 1 . والدین با بچه ها دوست شوند 2 . زمان و محدودیت برای استفاده از رایانه قرار دهیم . 3 . در زمان خرید ، بازیهای مخرب مورد شناسایی قرار گیرند .

خودت را امتحان کن :

1 . چه چیزی باعث می شود یک کار برای انسان به صورت عادت درآید ؟ شرایط محیطی ، جنسیتی ، دوستان ، رسانه ، شرایط سنی

2 . با ذکر چند مثال نقش صبر و استقامت را در رسیدن به بهشت توضیح دهید ؟ خداوند اانسان را به بلاهای مختلفی آزمایش و گرفتار می کند انسان صبور و مقاوم سعی و تلاش می کند تا آن را تحمل کند و این خود راه بهشت را برای او رقم می زند .

 

 

درس سیزدهم : ارزش کار

اهداف کلی درس :

1-شناخت کار و ارزش آن از دیدگاه دین اسلام

2-طریقه درست بدست آوردن روزی حلال و حرام

3-ترویج فرهنگ کارکردن و دست دراز نکردن پیش دیگران

دبیر محترم برای دانش آموزان از داستانهای مختلفی می تواند در خصوص مصداق سازی ورودیه کلاس استفاده نماید و میزان کار و ثمرات مفید آن را برای دانش آموزان تشریح کند .

خودت را امتحان کن :

1 . به نظر شما کار کردن چه فوایدی برای ما و جامعه ما دارد ؟ به 3مورد اشاره شود ؟ توانایی بر انفاق ، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر

2 . به چند نمونه از کارهایی که انجام آنها و استفاده از درآمد آنها برای یک انسان حرام است اشاره کنید ؟

فروشنده ای که وسیله معیوب و کالای نامناسب به مشتری می دهد ، کارمندی که از کارش می زند و کم کاری می کند و کسی که رشوه می گیرد

3 . سه شغل حرام را نام ببرید ، و توضیح دهید که چگونه ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام باشد ؟ شراب فروشی، دزدی ، خرید و فروش آلات قمار و اجناس قاچاق که در همه موارد به اقتصاد و روح و روان جامعه و نوجوان ضربه وارد کرده و جامعه را به انزوا می کشد .

4 . کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی افراد دارد ؟ الف : مستجاب نشدن دعا  ب : دوری از بهشت

 

 

 

 

 

درس چهاردهم: حق الناس

هر چه قدر انسان از خداوند اطاعت بیشتری داشته باشد رشد بیشتری پیدا می کند .

اهداف کلی درس :

1 . شناخت حق الناس و رعایت موازین آن

2 . رعایت حق الله و حق النفس و عدم ضربه به خود

هدف درس توجه به اهمیت حق الناس و تلاش و ایجاد امید برای جبران مافات (گذشته شده)

خودت را امتحان کن :

1 . کسی که دوست دارد به بهشت راه یابد باید حقوق چه کسامی را رعایت کند ؟حق النفس ، حق الله و حق الناس

2 . اگر همة مردم نسبت به حقوق دیگران بی توجهی کنند چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد ؟ باعث از بین رفتن نظم و حقوق دیگران می شود و حقوق همه مردم پایمال می شود و این کار از نظر خدا گناه محسوب می شود .

3 . سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی هابر شما دارند بیان کنید ؟ سلام کردن ، مهربانی با یکدیگر ، ارشاد و کمک به یکدیگر در سر کلاس

4 . سه نمونه از حقوقی را که اقراد خانواده (پدر ، مادر ، برادر و خواهر و ...) بر شما دارند بیان کنید ؟

نام نیک قرار دادن بر فرزندان ، احترام به یکدیگر ، احسان و نیکی نسبت به پدر و مادر ، ناسزا نگفتن به یکدیگر

 

 

 

 

 

 

درس پانزدهم : جهاد

اهداف کلی :

1 . آشنایی با فضیلت جهاد                                        2 . آشنایی با انواع جهاد

3 . ایجاد آمادگی برای دفاع از اسلام و مسلمین

دبیر محترم تلاش نماید تا معنی کلمه جهاد را که همان تلاش و کوشش است برای دانش آموزان تشریح نماید و حداقل به معرفی یک شهید از شهرستان خود بپردازد .

انواع جهاد :                    دفاعی 

                                      ابتدایی

                                     داخلی

در مورد انواع جهاد دفاعی و ابتدایی با توجه به سن بچه ها توضیحات لازم را بدهد و در مورد فعالیت کلاسی توضیحات لازم را در خصوص انواع دفاع بدهد تا دانش آموزان آن را در داخل کتاب خود بنویسد .

خودت را امتحان کن :

1 . اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند از کشور خود دفاع نکند چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود ؟ تحت سلطة کشورهای بیگانه قرار می گیرند .

2 . جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است ؟ در زمانی که به کشور ما تجاوز شود برای همه مردان و زنان واجب است .

3 . اگر در جامعه اسلامی عده ای به مبارزه با نظام اسلامی بپردازد و امنیت مردم را به خطر بیندازد ، مسلمانان  چه وظیفه ای دارند ؟ به فرمان ولایت فقیه و شارع مقدس باید به آنان به جهاد داخلی بپردازد و آنان را از بین ببرد .

4 . در جهاد با دشمنان اسلام ، آیا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند ؟ توضیح دهید ؟

خیر برای کسانی که آذوقه و اسلحه به جبهه می رساند و پشتیبانی می کنند نیز ثواب دارد .

درس شانزدهم :مسئولیت همگانی ( امر به معروف و نهی از منکر )

اهداف درس :

1 . اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را بداند

2 . نتایج فردی و اجتماعی در سطوح مختلف جامعه را در پی امر به معروف و نهی از منکر بداند .

دبیر محترم در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر و آداب خاص آن را علی الخصوص در جامعه اسلامی بیان کنید و بهترین شهید در راه خدا و برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر در اسلام قیام سیدالشهداء حضرت اباعبدالله الحسین است که خود تعریف قسمتی از آن می تواند در یادگیری و مسئولیت همگانی را در ذهن بچه ها تداعی کند .

خودت را امتحان کن :

1 . امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه ؟یعنی دعوت دیگران به انجام وظایف دینی و نهی از منکر یعنی بازداشتن دیگران از زشتی ها و کار ناپسند .

2 . از میان روش های نهی از منکر به 2 شیوه اشاره شده است بنویسید ؟ 1 . روش زبانی 2. روش عملی یعنی با اخم کردن و روی گرداندن از طرف مقابل به او می فهمانیم که از کار او ناراضی هستیم و او دیگر آن کار را انجام نمی دهد و نهی از منکر می شود .

3 . مؤثرترین شیوه امر به معروف کدام شیوه است ، مثالی بزنید ؟ امر به معروف عملی تأثیر بیشتری دارد .

نکته : در نهی از منکر هدف ما این است که انسان خطا کار به اشتباهش ادامه ندهد و برای دانش آموزان در این زمینه داستانهای مختلفی می شود تعریف کرد که اثر مثبت به صورت غیرمستقیم داشته باشد .

 

موفق باشید   
 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:53  توسط اسدالله شهریاری  | 

                             پا سخ سؤالات درس اول

(ج سوال 1)

             علم ودانش بينش وشناخت مارادرزندگي زياد مي كند

             ووجود آن درانجام كارها باعث موفقيت و پيروزي ماخواهد شد

(ج سؤال 2 )

دليل عقب ماندگي غفلت آنان درعمل به سفارشات پيشوايان دين دركسب علم ودانش مي باشد

(ج سؤال متن كتاب ص 5)

به دليل ارزش وجايگاه علم وعلم آموزي است كه در رديف ارزشمندترين عبادت ها قرار گرفته است

درس دوم

 ۱-منظور از کلمه رشد چیست؟

افزایش توانمندیهای انسان نسبت به گذشته

۲-ما چگونه میتوانیم شکرنعمت های خداوند رابه جابیاوریم؟

-استفاده ی صحیح ازنعمت ها

-محافظت ازآنها

3-به نظر شما رشد جسمي ماچگونه مي تواندبه رشد عقلي ماكمك كند؟

رشدعقلي واخلاقي كاملابه توانمندي هادررشد جسمي ماارتباط دارد چراكه عقل سالم دربدن سالم مي تواندانسانرا ازنظررشدعلمي به بالاترين درجات برساند.

4- آيارشد عقلي مامي تواندبه رشداخلاقي ماكمك كند؟مثالي بزنيد .

رشد بيشتر عقلي وعلمي نتيجه اش رشداخلاقي درانسان هاست كمك به دوستان وهمكلاسي هايمان درانجام تكاليفشان مي تواند ازنظر رشداخلاقي بماكمك كند.


درس ۳

جواب سؤال 1 –چون خداوند مارادوست دارد نگاهش به مانگاه لطف ومحبت است اوهمواره ناظربراعمال ماست.

جواب سؤال 2- سلامتي مابه خطر مي افتد.

جواب سؤال3- خير انسان هادرهمه مراحل زندگيشان به خدا نيازمندند.

جواب سؤال4- به دليل بي دقتي  وياسهل انگاري ويا حتي ازسر ناداني خودشان رادربرابرحوادث قرار مي دهند.

جواب سؤال5- حالاكه مي دانم خداوند همواره مرا مي بيند پس من هم بايدمواظب اعمال ورفتارم باشم ودر انجام اعمال نيك سعي كنم.

 

سؤالات درس 4

1-شكر عملي چيست؟

ازتمامي نعمت هاي خدا براي رشد بيشترمان استفاده كنيم مثلاازنعمت سلامتي بدنمان در جهت كمك به ضعيفان ومحروماناستفاده كنيم كه نتيجه اش رشد اخلاقي ومعنوي ما مي شود

2-مهمترين فايده ي نماز خواندن را توضيح دهيد.

وقتي نماز مي خوانيم به ديدار خدامي رويم       بااو سخن مي گوييم   اونيزحرف هاي مارامي شنودوبه ماتوجه مي كند

3-حضرت علي (ع)درباره دوست داشتني ترين كارهانزد خداوند چه مي فرمايد ؟

دوست داشتني ترين كارها نزد خداوندبلندمرتبه نمازخواندن است

پاسخ سوالات درس    5  

1-اركان نماز چندتاست؟  5تا

نيت   قيام  تكبيرة الاحرام  ركوع  سجود

2-فرق ميان اركان وغيراركان درنماز چيست؟

اركان نماز اگرخوانده نشود به هردليلي نماز باطل است

غيراركان اگر فراموش شود يابه اشتباه اضافه انجام دهد نماز باطل نمي شود

3-چگونه مي توان احكام نمازبا مراجعه به كتب توضيح المسائل مراجع تقليد

پاسخ سوالات درس 6

1-انسانهابه نتيجه ي اعمال خوب وبد خود نمي رسيدند

-زندگي خوب وزندگي بد هيچ تفاوتي باهم نداشت

يازحمت ها وخدمت هاو عبادت هايمان بي نتيجه مي شد

2- جواب صفحه 44 كتاب

3-يعني هرچه امروزاعمال خوب وبدانجام دهيم  نتيجه ي اعمالمان رادرآخرت برداشت خواهيم كرد

 

 

پاسخ سوالات درس 7

1-جهنميان با اعمال بدخود

2-صفحه ي 55كتاب

3- خير نعمت هاي بهشتيان ازنظرمقدار اعمال نيك ونيز لطف وبخشش خداوند بايكديگر متفاوت اند

 

سؤالات درس هشتم

1-چه كساني مي توانند درپيمودن راه هاي سخت وطولاني راهنماي ديگران باشند؟چگونه؟

1-خودشان راه درست را به خوبي بشناسند وازمشكلات وخطرات آن آگاه باشند.

2-با دلسوزي و مهرباني هرچه رامي دانند دراختيارمردم قراردهند و براي راهنمايي آنهاازهيچ تلاشي دست برندارند.

2-چگونه مي توانيم ازخداوند به خاطرنعمت بزرگ پيامبران تشكرعملي كنيم؟

عمل به راهنمايي هاي پيامبران و دستورات آنها.

3-به نظرشمااگركسي به راهنمايي فرستادگان الهي توجه نكندچه سرنوشتي خواهد داشت؟توضيح دهيد.

ازنعمت هاي بهشتي بي بهره خواهندشد   به بهشت نمي رود    ضررمي بيند    هدايت نمي شود.

 

سؤالات درس نهم

1-داشتن الگوهاي مناسب چه فايده اي براي مردم دارد؟

موجب زيبايي زندگي مي شود   زندگي خوب سعادت وخوشبختي رابه همراه دارد

2-به نظرشماچراپيامبراكرم(ص)زيباترين وكاملترين سرمشق خداوندمهربان براي راهنمايي انسان هاست؟

چون بفرموده ي خدااواسوه ي حسنه ونمونه ي كامل انسان هاست.

3-چه چيزي موجب شد كه حضرت موسي زندگي راحت قصررارهاكرده وبه مبارزه بافرعون بپردازد؟

دلسوزي به ديگران

اونمي توانست سختي هاومشكلات مردم مصرراببيندوسكوت كند.

 

 

خودت را امتحان کن در س دهم

 

 

1-شجاعت چیست؟

روحیه ای که باعث می شود انسانها در راه رسیدن به اهداف والا و ارزشمند خود از هیچ خطری نترسند و به استقبال سختی ها و تنگناها بروند.

 

2-اگر یکی از دوستان ما کار نادرستی انجام دهد و گناهش را به گردن دیگری بیندازد، اگر ما انسان شجاعی باشیم چه می کنیم؟

 شهادت می دهیم که این گناه را خودش انجام داده است و شخص دیگر را از این اتهام پاک می دانیم.

حقيقت رابصورت مناسب بيان مي كنيم.

3-چرا به شهیدان احترام می گذاریم؟

 زیرا آنان برای خدمت به دین و جامعه ی خود از مال ، سلامتی ، خانواده و حتی از تن و جان خود گذشتند و با فداکاری خود نگذاشتند دین خدا را فراموش شود.

4- با استفاده از عبارات زیر ، حدیث را کامل کنید:

 مساوی است-علم-با یکدیگر-و شجاعت- همه ی ما امامان،

 

حضرت امام محمد باقر (ع) می فرمایند: علم و شجاعت همه ی ما امامان با یکدیگر مساوی است....

 

 

خودت را امتحان کن درس یازدهم

 

1-از این جمله حضرت زهرا (س) چه درسی می گیریم؟

«اول همسایگان بعد خودمان»   ايثار وازخود گذشتگي

الف)می آموزیم که ما ابتدا برای حل مشکلات دیگران دعا و تلاش کنیم و نیازهای دیگران را بر خودمان مقدم بداریم.

 ب) می آموزیم که هرگز خود خواه نباشیم که همه چیز را برای خود بخواهیم بلکه خیر خواه دیگران نیز باشیم.

ج) این مطلب اهمیت حق همسایگی را نیز می رساند ، زیرا همسایگان بر گردن انسان حق دارند .پس حداقل با دعا کردن می توانیم حق همسایگی را ادا کنیم

2-پسران و دختران برای حفظ حیا و عفت ، چگونه باید در جامعه ظاهر شوند؟

آنها بایستی از خودنمایی و نگاه های ناروا به یکدیگر بپرهیزند و با رعایت کامل عفاف و حجاب در جامعه حاضر شوندو به وظایف خود عمل کنند.

 

 

 

خودت را امتحان کن درس دوازدهم

 

1-با توجه به سخن امام حسن (ع) مردم چه زمانی به ارزش نعمت های خداوند پی می برند؟

 زمانی که آنها نعمت ها را از بین ببرند.

2-چرا خداوند بعضی چیزها را حرام و بعضی چیزها را حلال  قرار داده است؟

 خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی جسم و روح مردم زیان آور بوده و باعث هلاکت و نابودی آن ها می شود حرام دانسته و آن چه برای سلامتی جسم و روح مردم مفید بوده است را حلال کرده است.

 

خودت را امتحان کن درس سیزدهم

 

1-سه نمونه از چیزهای نجس را نام ببرید.

 ادرار و مدفوع انسان و حیوانات حرام گوشت- خون انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند- سگ

2- اگر لباس شما خونی شود چگونه آن را پاک می کنید؟ توضیح دهید.

 ابتدا خود نجاست یعنی خون را برطرف می کنیم – سپس جای آن را با آب می شوییم تا پاک شود .

3- نور آفتاب در چه شرایطی می تواند زمین و یا دیوار نجس را پاک کند؟ اگر در و دیوار خانه یا زمین نجس شده باشد و بعد از برطرف کردن خود نجاست هنوز خیس باشد ، اگر نور مستقیم آفتاب  به اآن بتابد و آ ن را خشک کند ، پاک می شود.

 

خودت را امتحان کن درس چهاردهم

 

1-دشمنان خارجی در چه صورتی می توانند ما را شکست دهند؟

در صورتی که بین ما نفوذ کرده و با دادن اطلاعات غلط و فریب مردم ، ایجاد ترس و وحشت کنند و در نتیجه با ایجاد تفرقه و اختلاف ، اتحاد ما را از بین ببرند.

2-چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟

 زیرا کسی که دچار شتاب زدگی شود، نمی تواند خوب فکر کند و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می ماند و هر تصمیمی که می گیرد می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.

3- دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.

(تهيه برنامه وعمل به آن)

الف) کارهایمان را برنامه ریزی کنیم و سعی کنیم کارهای مهم تر را به موقع و با دقت انجام دهیم تا با مشکلات دوباره کاری روبه رو نشویم.

 ب) هر گاه تصمیم گرفتیم کاری را انجام دهیم اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیشیم . اگر دیدیم نتیجه ی خوبی دارد آن را انجام دهیم و اگر دیدیم نتیجه اش تباهی است ازآن کار صرف نظر کنیم.

4- توضیح دهید که شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟

 انسان تنبل بدون اینکه برای هدف درستی تلاش کند ، عمر، سلامتی و بقیه ی نعمت های ارزشمند خداوند را بیهوده هدر می دهد ، او در درس خواندن کوتاهی می کند در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند ، نمازش را به موقع نمی خواند در نتیجه هم دنیای خود را از دست می دهد زیرا دوستانش را از دست داده و اززندگی کردن لذت نمی برد و آخرت خود را از دست داده زیرا هم با تنبلی خود باعث آزار دیگران شده و هم باعث هدر دادن نعمت های ارزشمند خداوند که در روز قیامت در مقابل آن پاسخگو می باشد ، شده است.

خودت را امتحان کن درس پانزدهم

1-چرا هم نشینی با کسانی که به دستورات الهی پایبند نیستند ، مانند هم نشینی با مرده هاست؟

چون پیامبر (ص) فرموده اند- زیرا هم نشینی با کسانی که به دستورات الهی پایبند نیستند ، دل را تاریک و سیاه می کند و می میراند و یعنی دل آنها به خاطر انجام گناهان  بسیار همانند سنگ می شود و دستورات الهی در آن راه پیدا نمی کند.

جواب دوم:چون چنين دوستان هيچ تاثير مناسبي ازنظراخلاقي روي مانمي گذارندكساني كه به دوستي خداوفادار نيستندچگونه مي توانند بر دوستي برما وفدار باشند.

2- به نظر شما چه کسانی می توانند در انتخاب دوستان خوب به ما کمک کنند ؟

 توضیح دهید.کسانی که به دستورات الهی و دینی پایبند

هستند- کسانی که از تجربه ی بیشتر برخوردار ند مثل پدر ، مادر و معلم – کسانی که دلسوز و خیر خواه ما هستند – کسانی که عاقل و دوراندیش هستند.

3-شما چگونه می توانید دوست خوبی برای دیگران باشید؟ در سخن هایمان صادق و راستگو باشیم – زمانی که در حل مسائل درسی از ما کمک می خواهند به آنها کمک کنیم- رازدار باشیم- وقتی کار خوبی انجام دادند آنها را تشویق کنیم و زمانی که کار بدی انجام دادند آنها را از انجام دوباره ی نهی کنیم. عيوب دوستان را به خودشان بگوييم .

خودت را امتحان کن درس شانزدهم

-ما در چه کارهایی نباید با یکدیگر همکاری کنیم؟

در گناه ودشمنی

2-چراخداوند مهربان نماز جماعت را بیش تر از نماز های فردی دوست دارد ؟

 

وقتی ما در صفهای منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به صورت هماهنگ به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیش تر به خدا توجه پیدا می کند و خدا مارا بیش تر دوست دارد.

3- نماز جمعه چگونه خوانده می شود ؟

 نماز جمعه 2 رکعت دارد که این دو خطبه به اضافه دورکعت نماز جمعه جایگزین نماز ظهر می شود.

4- به نظر شما چه کمک های دیگری می توانیم به مردم مظلوم فلسطین بکنیم؟

 برای رهایی  مردم مظلوم فلسطین از چنگال ظلم و ستم اسرائیل ، دعا کنیم- با نوشتن و چاپ مقاله یا داستان علیه اسرائیل و بر ملا ساختن ستم ها و جنایات آنان ، فریاد مظلومانه مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانیم- با نوشتن نامه به کودکان فلسطینی و دعوت آنها به صبر و مبارزه حمایت و همدردی خود را اعلام کنیم.

باهمدلي وهمياري درزمان سختي خاومشكلات ونيزكمك هاي مادي ومعنوي وبياد آنها بودن

5- این شعر سعدی را در چند سطر توضیح دهید.

 مورچگان را چو بود اتفاق  شیر ژیان را بدرانند پوست

اگر تمامی مسلمانان جهان که در کشورهای مختلف پخش هستند و به تنهایی می توان مقابله با قدرتمندان ظالم را ندارند با یکدیگر متحد شوند و دست یاری به یکدیگر بدهند می توانند حتی در مقابل بزرگترین دشمن خود که آمریکا و اسرائیل می باشند بایستند و آنها را نابود کنند

.

خودت را امتحان کن درس هفدهم

 

 

-3 مورد از زیانهای پیمان شکنی را بیان کنید.

دروغ گويي – بدقولي – بي اعتمادي

خداوند انسان رادوست ندارد-مردم به فرد پیمان شکن اعتماد ندارند- دوستانش را از دست میدهد.

2-وفای به عهد و خوش قولی چه فوایدی دارد؟

 خداوند انسان خوش قول را دوست دارد ،چون وفای به عهد را در قرآن جزء ویژگی های مؤمنان رستگار آورده است- انسان خوش قول در نزد مردم احترام و اعتبار زیادی دارد و دوستان زیادی پیدا می کند- باعث جلب اعتماد دیگران می شودوخداوند آن رانشانه ايمان شمرده است .

3- دروغ نگفتن چگونه می تواند جلوی گناهان را بگیرد ؟

باانجام ندادن بعضي گناهان مثل دروغگويي مي توانيم جلوي بعضي گناهان را بگيريم دروغ نگفتن مانع رسوايي وآبرويي ما مي شود.

وقتی انسانی با خودش عهد می کند که دیگر دروغ نگوید ، زمانی که شیطان اورا برای انجام گناه وسوسه می کنداو به یاد قولی می افتد که خودش داده است پس اگر آن گناه را انجام دهد و انکار کند دروغ گفته است، در نتیجه برای این که دروغ نگوید، گناهی را مرتکب نمی شود.

4- اگر یک روز همه ی مردم تصمیم بگیرند دروغ بگویند ، چه خواهد شد؟

اعتماد انسانها نسبت به یکدیگر از بین می رود- آبرو و اعتبار انسانها نزد یکدیگر به خطر می افتد – باعث دل شکستگی می شود- باعث رسوایی و کدورت می شود .

انجام گناه دروغگويي براي همه آسان مي شود وگناه همه جارا فرا مي گيرد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:54  توسط اسدالله شهریاری  | 

شیوه نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پیام های آسمانی پایه دوم راهنمایی

ارزشیابی درس تعلیم وتربیت دینی  موم دوره راهنمایی در دو قالب ارزشیابی تکوینی (مستمر) و ارزشیابی پایانی انجام می گیرد و نمره نهایی از مجموع نمرات این ارزشیابی بدست می آید. ارزشیابی تکوینی ( اعم از ارزشیابی های کتبی و شفاهی صورت گرفته در طول  نوبت) 12 نمره داردو ارزشیابی کتبی پایانی 8 نمره دارد و 12 نمره شامل: فعالیت کلاسی کتاب 3 نمره - خودت را امتحان کن 3نمره- پرسش متن درس 4نمره - و توجه و مشارکت در تدریس 2نمره - پیشنهادات صرفاً می تواند برای دانش آموزان نمره تشویقی داشته باشد و این نمره حداکثر 2 نمره علاوه بر 12 نمره ارزشیابی تکوینی است و مکمل نمره تکوینی دانش آموز خواهد بود. ارزشیابی پایانی نوبت اول از 8 درس اول می باشد و 8 نمره دارد ولی ارزشیابی نوبت دوم از 8 درس دوم می باشد که3 نمره از 8درس اول و 5 نمره از 8 درس دوم طراحی می شود.

امضا«آموختنی ها زیاد هستند و عمرکوتاه،پس بهترین هارا بیاموزیم»
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:6  توسط اسدالله شهریاری  | 

یه نفر خوابش مياد و واسه  خواب جا نداره ، يه نفر يه لقمه نون براي فردا نداره

يه نفر مي شينه و اسكناساشو مي شمره ، مي خواد امتحان كنه كه تا داره يا نداره

يه نفر از بس بزرگه خونشون گم مي شه توش ، اون يكي اتاقشون واسه همه جا نداره

پدر مي خواد واسه دخترش عروسك بخره ، اما پولشو نداره

يكي دفترش پر از نقاشي و خط خطيه ، اون يكي مداد براي آب و بابا نداره

يكي ويلاي كنار درياشون قصره ، ولي اون يكي حتي تو فكرش آب دريا نداره

يه نفر تولدشه ، خونشون مهمونيه ،‌همه ميان ، يكي تقويم واسه خط زدن روزا نداره

يكي هر هفته يه روز پزشكشون مياد خونش ، يكي بچش داره مي ميره ، خرج مداوا نداره

يكي فكر آخرين رژيماي غذاييه ، يكي از بس كه نخورده ، شب و روز نا نداره

يكي از بس شومينه گرمه مي افته از نفس، يكي هم براي گرماي دستاش ها نداره

بچه اي كه تو چراغ قرمز، گل مي فروشه ، مگه درس و مشق و شور و شوق و رؤيا نداره ؟

هميشه تو دنيا كلي فرق بين آدما س ، اين يه قانون شده و ديروز و حالا نداره

خدا به هر كسي هر چيزي دلش مي خواد بده ، همه چي دست اونه ، ‌ربطي به شعرا نداره

آدما از يه جا اومدن ، همه مي رن يه جا ، اون جا فرقي ميون فقير و دارا نداره

بعضی ها هم رد صلاحیت میشن !!!!

( كاش يه روزي بشه كه ديگه نشه جمله اي ساخت با = نمي شه ، با نمي خوام ‌با نشد ، با نداره.... )

یه شب وقتی که ایشون اومده بود خونه ما که بریم گردش عید از اونجایی که کسی خونمون نبود . مجبور شدم برم پیتزا فروشی که یه پیتزا بدم یارو بخوره.با کمال تاسف دیدم که یه دونه پژو پارس اسپرت و یه ماکسیما کنار در وایسادن.زیاد ناراحت نشدم .ولی وقتی دیدم زن همسایمون داره کوچه ی بغلی سمبوسه میفروشه دیگه اتیش گرفتم.

تا کی فقط صحبت کنیم و عمل نکنیم.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 20:33  توسط اسدالله شهریاری  |